Podczas tworzenia spisu z natury, czyli inwentaryzacji, może okazać się, że na magazynie znajduje się towar, którego zgodnie z dokumentacją magazynową nie powinno być. W takim przypadku na arkuszu inwentaryzacyjnym należy dodać nową pozycję towarową, bądź jeżeli istnieje ona już na arkuszu, to wpisać ilość spisaną większą niż system naliczył: Stan sprzed inwentaryzacji (stan sprzed inwentaryzacji i różnica stanów zostaną uzupełnione po zamknięciu inwentaryzacji lub po wyborze na pasku ikon Podsumowanie).

W kolumnie Różnica stanów, ilość będzie większa od zera. Ilość nadwyżkowa automatycznie zostanie wprowadzona na magazyn w wartości magazynowej równej ostatniej cenie zakupu, a dokumentem dostawy będzie dokument INW.

W przypadku gdy cena dostawy nadwyżkowej ma być inna, wówczas po wpisaniu Ilości spisanej, należy wykonać Podsumowanie inwentaryzacji, a następnie przełączyć się na Inwentaryzację w układzie kartotekowym. Ustawiając się na danej kartotece należy przejść na szczegóły u dołu, na zakładkę Rozliczenie dostaw. Dostawa nadwyżkowa będzie wyróżniona pogrubioną czcionką. Po ustawieniu się na tej pozycji w menu kontekstowym należy wybrać opcję: Zmiana danych dostawy nadwyżkowej.

Uwaga!
Jeżeli na magazynie jest włączona obsługa w module Logistyka, to zmianę ceny zakupu dla nadwyżek należy dokonać na zakładce Rozliczenie dostaw logistycznych.

Czy artykuł był pomocny?