Moduł Handlowo-Magazynowy

Szukasz konkretnej informacji o module?

Na stronie możesz też sprawdzić

A może masz pomysł na nowe rozwiązanie w systemie?

Usprawnij pracę Twoją i innych użytkowników!

Co nowego?

Wersja 9.0.352

Handlowo-Magazynowy

 • Dodano parametr na definicji dokumentów sprzedaży krajowych: “Do deklaracji VAT7 jako dostawa krajowa a do VAT-UE jako usługi” (menu Słowniki – Definicje dokumentów HM – Sprzedaż towarów handlowych -dana definicja dokumentu – Popraw- zakładka 2 Dodatkowe).

Po zaznaczeniu parametru dokumenty zostaną umieszczone w deklaracji VAT-UE w części “E. Informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług”.

 

 • W Module Administratora dodano nowe prawa w celu rozszerzenia mechanizmów zabezpieczeń dla:
  • edycji wydrukowanych dokumentów kasowych.
   “Prawa \ Firmy \ Pozostałe firmy \ Streamsoft \ Rozrachunki \ Dokumenty \ Kasa \ Modyfikacja wydrukowanych dokumentów kasowych ” – prawo to będzie sprawdzane podczas poprawy wydrukowanego dokumentu kasowego.

 

  • otwierania i zamykania inwentaryzacji. Prawa \ Firmy \Pozostałe firmy \ Streamsoft \ Handlowo – Magazynowy \ Magazyn \ Inwentaryzacja \ Otwieranie i zamykanie – to prawo będzie sprawdzane przed zamknięciem i otwarciem nowej inwentaryzacji. Dostęp użytkownika do tego prawa będzie weryfikowany podczas próby otwarcia lub zamknięcia inwentaryzacji.

 

 • Wprowadzono nowy format ECOD XML INVOIC wersja 7.65 do importu faktur zakupu oraz eksportu faktur sprzedaży.

 

Do pola “PaymentInformation” na pozycji będzie trafiała wartość z parametru konfiguracji „Opis drukowany na fakturze sprzedaży dla transakcji Mechanizmu podzielonej płatności (MPP)” (menu System – Konfiguracja – Ustawienia – Dokumenty – Wydruki), tylko i wyłącznie jeżeli eksportowana pozycja dokumentu będzie podlegała MPP.
W przypadku importu, jeżeli pole z pozycji “PaymentInformation”
w XML”u będzie uzupełnione, program wymusi MPP na importowanej pozycji w dokumencie.
W konfiguracji (menu System – Konfiguracja – Dokumenty – EDI – Elektroniczna wymiana dokumentów) wprowadzono parametry umożliwiające obsługę nowych pól w tym formacie:

Cecha pozycji, która ma uzupełniać “CountryOfOrigin”
Cecha pozycji, która ma uzupełniać “Grade”
Cecha pozycji, która ma uzupełniać “Variety”
Cecha pozycji, która ma uzupełniać “ProductType”
Cecha pozycji, która ma uzupełniać “ProductSize”
Cecha pozycji, która ma uzupełniać “ProductColor”
Cecha pozycji, która ma uzupełniać “SpecialConditions”

 

 • Wprowadzono nowy format ECOD XML ORDER 24 do importu zamówień do dostawców oraz eksportu zamówień od odbiorców.

 

 • Dodano nowy parametr o nazwie “Aktywny” w oknie grupowego ustawiania danych kontrahenta (menu Podstawowe – Operacje grupowe – Grupowe ustawienie danych – zakładka 7 Inne – sekcja Dodatkowe (zakładka “2 Inne”)). Nowy parametr pozwoli na grupowe ustawienie aktywności kontrahentów.

 

 • Dodano parametr “Drukuj kod QR z danymi przelewu wg formatu rekomendowanego przez ZBP”, który umożliwia wydruk kodu QR z danymi płatności na standardowych formularzach dokumentów z grupy sprzedaż, zamówienia od odbiorców, oferty od odbiorców oraz dokumenty WZ. Parametr dostępny jest w menu Słowniki – Definicje dokumentów HM – dana definicja dokumentu – Popraw – zakładka 5 Formularze – formularze standardowe – Popraw – zakładka 2 Opcje.

 

Opcja jest dostępna dla wydruków z włączonym parametrem “Nowy wygląd formularza”. Dodatkowo kod QR będzie widoczny na wydruku, jeśli dla dokumentu będzie wybrane tylko jedno konto bankowe.

 

 • Menu Słowniki – Definicje dokumentów HM – definicja dokumentu Paragon do WZ (PARwz) – Popraw – zakładka 2 Dodatkowe. Dodano opcję “Pozwól wystawiać Zwrot z WZ” rozszerzającą funkcjonalność zwrotów z WZ po uzupełnieniu o parę dokumentów: “Paragon do WZ” i “Korekta do paragonu”.

FAQ

Dokumenty sprzedaży, zaliczki

Dokumenty zakupu

Oferty od odbiorców i zamówienia od odbiorców

Magazyn i dokumenty magazynowe

Inwentaryzacja

Zestawienia

Spis kartotek magazynowych

Obsługa opakowań

Wymiana danych

INTRASTAT

Komunikaty

Wspólne

Zgłoszone Pomysły

Sort topics by date

Zgłoś pomysł!

Zaloguj się, żeby zgłosić pomysł.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.