Moduł Handlowo-Magazynowy

Szukasz konkretnej informacji o module?

Na stronie możesz też sprawdzić

A może masz pomysł na nowe rozwiązanie w systemie?

Usprawnij pracę Twoją i innych użytkowników!

Co nowego?

Wersja 15.1.368

Moduł Handlowo-Magazynowy

 • Wprowadzono zmiany w parametrach konfiguracyjnych systemu dotyczących limitów kontrahenta widocznych w gałęzi: Ustawienia – Kontrahent – Edycja. Od teraz poniższe parametry:
  • Zezwalaj na niezerowe limity kontrahenta – Dopuszczalna wartość całkowitego kredytu
  • Zezwalaj na niezerowe limity kontrahenta – Dopuszczalna wartość dokumentu kredytowego
  • Zezwalaj na niezerowe limity kontrahenta – Maksymalna liczba dokumentów kredytowych
  • Zezwalaj na niezerowe limity kontrahenta – maksymalna liczba dokumentów przeterminowanych
  • Zezwalaj na niezerowe limity kontrahenta – maksymalna liczba dni przeterminowania należności
  • Zezwalaj na niezerowe limity kontrahenta – Dopuszczalna wartość przeterminowanego kredytu

  będą dostępne po ustawieniu na TAK co najmniej jednego z parametrów:

  • Zezwalaj na limity gdy: wypełniono dane teleadresowe
  • Zezwalaj na limity gdy: wypełniono dane o działalności
  • Zezwalaj na limity gdy: wypełniono ankietę

  Ponadto zmieniono kolejność wyświetlania ww. parametrów.

 

 • Rozbudowano zakładkę 24 Edycja dok., Ozn.JPK znajdująca się w oknie edycyjnym kartoteki. W sekcji Jednostki zastępcze dla dodano kolumnę Standardowa informującą, która z jednostek z wykazu jest standardową jednostką zastępczą.

 • Usprawniono opcję realizacji dokumentów Pro forma. Od teraz po zastosowaniu opcji Przenieś do dokumentów dostępnej w oknie Sprzedaż – Dokumenty pro forma wyświetlony zostanie raport stanu realizacji dokumentów. W przypadku braku możliwości realizacji wskazanej ilości raport zawierał będzie informację o wszystkich niezrealizowanych pozycjach.

 • Na dokumentach:
  • Oferty dla odbiorców
  • Zamówienia od odbiorcy
  • Dokumenty sprzedaży

  umożliwiono wystawianie pozycji z zerową ceną sprzedaży bez okna z ostrzeżeniem. W tym celu parametr w konfiguracji systemu: Ustawienia – Dokumenty – Edycja pozycji – Blokada zerowej i ujemnej ceny sprzedaży rozszerzono o nową wartość Nie – bez ostrzeżeń.

 • Wprowadzono zmianę sposobu pobierania kursów walut NBP przez program na metodę web service (http://api.nbp.pl/ ). W kontekście bieżącej pracy użytkowników w systemie, zmiana ta nie jest widoczna. Usprawnia ona natomiast komunikację systemu Streamsoft z zewnętrznym serwisem NBP służącym do pobierania kursów walut.

 

 • Na oknie edycyjnym dokumentu, na zakładce 0 dodano możliwość wyświetlenia kolumn: Opakowanie, Ilość w opakowaniu, Ilość opakowań, Reszta – opakowanie.

  Dodatkowo dla dokumentów walutowych, na zakładce “0” dodano możliwość wyświetlenia kolumny “Kraj pochodzenia”.
 • Rozbudowano opcję Grupowego ustawiania danych, dostępną w menu kontekstowym okna Stany magazynowe – Podstawowe – Operacje grupowe. Na zakładce 2 Cechy, grupy, stawki VAT dodano możliwość grupowego ustawiania wartości cech kartotek dla magazynu.

 

 • Na oknie Lista powiązanych pozycji zamówień od odbiorców dostępnym z poziomu menu Zakup – Zamówienia do dostawców – Dodaj – Dodaj pozycję – Powiązania z zamówieniami, dodano możliwość wybrania kolumn Zlecenie – numer i Zlecenie – opis.

FAQ

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Dokumenty sprzedaży, zaliczki

Dokumenty zakupu

Oferty od odbiorców i zamówienia od odbiorców

Magazyn i dokumenty magazynowe

Inwentaryzacja

Zestawienia

Spis kartotek magazynowych

Obsługa opakowań

Wymiana danych

INTRASTAT

Komunikaty

Wspólne

Zgłoszone Pomysły

Sort topics by date

Zgłoś pomysł!

Zaloguj się, żeby zgłosić pomysł.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.