System Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż umożliwiają działanie na opakowaniach kaucjonowanych w module Handlowo-Magazynowym. Aby rozpocząć pracę na opakowaniach kaucjonowanych, należy ustawić odpowiednie parametry w konfiguracji programu:

 • W menu System -> Konfiguracja -> Ustawienia -> System włączyć parametr: Obsługa opakowań.
 • W menu System -> Konfiguracja -> Ustawienia -> Kontrahent -> Ogólne uzupełnić parametr: Ustawowa ilość dni na zwrot opakowań. Ilość dni na zwrot opakowań również można wskazać podczas edycji kontrahenta, na zakładce: Limity, Blokady, Cele i zgody, Split Payment.

 

Należy ustalić jakie dokumenty dotyczące opakowań będą obsługiwane w firmie. W menu Słowniki -> Definicje dokumentów -> Sprzedaż towarów handlowych/Zakup towarów handlowych np. Rozliczenie opakowań -> Popraw na zakładce Podstawowe, należy zaznaczyć parametr Aktywny oraz wpisać wartość większą od zera w pole Nr w wyborze dokumentów na pozycji.

Po ustawieniu dokumentów dotyczących opakowań, należy utworzyć kartoteki opakowań. W menu Magazyn -> Stany magazynowe lub w menu Słowniki -> Spis kartotek magazynowych należy kliknąć na ikonę Opakowania i dodać kartoteki za pomocą ikony Dodaj.

Aby dodać opakowanie do spisu, należy uzupełnić pola: Indeks, Identyfikator, Nazwa, podać Ilość w opakowaniu oraz jeden z trzech Sposobów realizacji:

 • Automatycznie – wybranie tej opcji sprawi, że automatycznie po wystawieniu dokumentu sprzedaży lub zakupu generuje się dokument rozliczenia opakowań.
 • Tylko ręcznie – użytkownik wystawia oddzielnie dokument rozliczenia opakowań.
 • Tylko, jeśli wybrano – jeśli na dokumencie z towarem dla danej pozycji wskazano opakowanie, to zostanie ono zrealizowane na dokumencie rozliczenia opakowań.

W polu Próg określamy minimalną ilość, przy której wydawane będzie kolejne opakowanie. Przykład liczenia ilości opakowań, jakie mają być dodane na dokumencie:

Założenia

 • 7 – ilość butelek do zapakowania
 • 4 – ilość butelek w opakowaniu
 • 2 – próg

Sposób liczenia:

7/4 = 1 opakowanie
7 – 1 opakowanie (4 butelki) = 3 butelki reszty
Jeżeli 3 (butelki reszty) ≥ 2 (próg), to
ilość w opakowaniu = ilość w opakowaniu + 1, czyli należy przyjąć dwa opakowania.

Założenia

 • 5 – ilość butelek do zapakowania
 • 4 – ilość butelek w opakowaniu
 • 2 – próg

Sposób liczenia:

5/4 = 1 opakowanie
5 – 1 opakowanie (4 butelki) = 1 butelka reszty
Jeżeli 1 (butelka reszty) ≤ 2 (próg), to nie dodajemy kolejnego opakowania i liczba opakowań pozostaje równa 1.

Jeśli opakowanie jest przypisane do więcej niż jednej kartoteki i użytkownik włączył parametr Stałe parametry opakowania, to przed zapisaniem wprowadzonych danych, system wygeneruje komunikat z pytaniem/ostrzeżeniem. Ma to zapobiegać przypadkowemu nadpisaniu parametrów opakowania w wielu kartotekach.

Następnie podczas edycji kartoteki magazynowej, na zakładce Opakowania, odpowiednio dodajemy opakowanie do towaru.

Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży, automatycznie tworzy się dokument rozliczający opakowanie – OPKs, który zdejmuje stan z opakowań. Dokument OPKs tworzony może być automatycznie lub ręcznie, jeśli podczas edycji opakowania pole Sposób realizacji ustawione jest na wartość: Automatycznie lub Tylko ręcznie.

 

Gdy klient zwraca opakowania, wówczas w menu Zakup -> Dokumenty zakupu należy wystawić dokument: Rozliczenie opakowań, który powoduje dodanie opakowań na stan. Gdy klient nie zwraca opakowań, wówczas można  wystawić fakturę na te opakowania, czyli je sprzedać. W tym celu należy utworzyć, w menu Sprzedaż -> Korekty sprzedaży -> menu kontekstowe -> Dodaj -> Zwrot opakowań do sprzedaży, który wchodzi tylko do rozrachunków, nie robiąc ruchu magazynowego. Dokument ten można też automatycznie wygenerować, tworząc najpierw zestawienia w menu Zestawienia -> Opakowania -> Zestawienie nie zwróconych opakowań do zafakturowania, a następnie klikając na ikonę Generowanie dokumentów zwrotu opakowań do fakturowania na podstawie danych z zestawienia.

Po utworzeniu zwrotu opakowań do sprzedaży, należy wystawić fakturę VAT sprzedaży, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Pobierz pozycje -> Pobierz pozycje do sprzedaży opakowań, a następnie wybrać poprzednio wystawione zwroty opakowań (tworzone są wówczas pozycje usługowe jednorazowe z doliczonym podatkiem VAT 23%).

Na koniec, na podstawie utworzonej faktury sprzedaży, można wykonać zestawienia w menu Zestawienia -> Opakowania:

 • Rozliczenie opakowań z kontrahentami na dany dzień – pokazuje jaki jest stan „zalegania” opakowań u kontrahenta na dany dzień (sprawdza czy opakowania zostały zwrócone).
 • Zestawienie dla dokumentów zwrotu opakowań do fakturowania:
  • nie uzupełnionych – bierze pod uwagę tylko dokument: Zwrot opakowań do fakturowania (bez wystawionej później faktury),
  • uzupełnionych – dokumenty zwrotu opakowań, którym został wystawiony dokument sprzedaży.
 • Zestawienie nie zwróconych opakowań do zafakturowania – ważna jest tu opcja z konfiguracji Ilość dni na zwrot opakowań. Zostają wykazane opakowania, dla których było wykonane tylko wydanie opakowania OPKs (najczęściej tworzone automatycznie po wykonaniu dokumentu z towarem posiadającym opakowanie).

Czy artykuł był pomocny?