Moduł Handlowo-Magazynowy umożliwia przyjęcie towaru na magazyn w opakowaniach zbiorczych, a następnie sprzedaż (wydanie), w sztukach lub innej jednostce miary. Przeliczenia opakowań zbiorczych, przykładowo na sztuki, odbywa się automatycznie po wcześniejszym zdefiniowaniu opakowania zbiorczego.

W celu odpowiedniego przeprowadzenia zakupu oraz sprzedaży w rożnych jednostkach miary, należy:

 

  • Włączyć parametr Obsługa opakowań (menu System -> Konfiguracja -> Ustawienia -> System)

 

  • W menu Słowniki -> Słowniki dla kartotek -> Opakowania zbiorcze za pomocą ikony Dodaj (F3) dodać nowe opakowanie zbiorcze:

W polu Ilość w opakowaniu należy wskazać ile sztuk znajduje się w opakowaniu. Pole Próg – określa minimalną ilość, przy której wydawane jest kolejne opakowanie. Jeśli wprowadzone parametry są za każdym razem takie same dla opakowania, to należy zaznaczyć opcję Stałe parametry opakowania. Jeśli opakowanie jest przypisane do więcej niż jednej kartoteki i został włączony parametr Stałe parametry opakowania, to przed zapisaniem wprowadzonych danych, wygeneruje się komunikat z pytaniem/ostrzeżeniem. Służy to, do zapobiegania przypadkowemu nadpisaniu parametrów opakowania w wielu kartotekach.

 

  • Założyć w menu Słowniki -> Spis kartotek magazynowych kartotekę, która będzie przyjmowana w opakowaniach zbiorczych i na zakładce 4 Opakowania w sekcji Zbiorcze dodać utworzone wcześniej opakowanie.

Dodatkowo, gdy zostanie wybrane opakowanie w sekcji Domyślne, wówczas przy dodawaniu kartoteki na dokumencie, program automatycznie podpowie opakowanie bez konieczności jego wskazywania.

 

  • W momencie przyjęcia towaru na magazyn za pomocą, np. dokumentu PZ lub Faktury zakupu, po wskazaniu towaru, należy przejść na zakładkę Opakowania, wybrać rodzaj opakowania z rozwijalnej listy i uzupełnić pole Ilość (jeżeli nie została wypełniona na zakładce Podstawowe)

Po wpisaniu liczby w polu Ilość program automatycznie przelicza ilość w sztukach, czyli mnoży Ilość opakowań przez Ilość w opakowaniu.

 

  • Wydanie towaru za pomocą, np. dokumentu WZ, Faktury sprzedaży lub Paragonu można przeprowadzić poprzez wpisanie ręczne ilości, a w przypadku sprzedaży całego opakowania, poprzez wskazanie na zakładce Opakowanie ilości sprzedawanych opakowań.

Uwaga!
Stany magazynowe prowadzone są w jednostce podstawowej, czyli w podanym przykładzie w sztukach (nie w opakowaniach).

Czy artykuł był pomocny?