W systemie Streamsoft Prestiż istnieją możliwości ewidencji obiegu dokumentów:

  • Faktura zakupu -> PZ do faktury zakupu
  • Zamówienie do dostawcy -> faktura zakupu -> PZ do faktury zakupu

W definicji dokumentów:

  • Faktura VAT, Faktura NW, Faktura importowa – dodano na pierwszej zakładce pole “Do obsługi procesu PZ do FA”.

– PZ, PZ NW, PZ imp – również (jak w przypadku faktur zakupu) dodano na pierwszej zakładce pole Do obsługi procesu PZ do FA. Dodatkowo taki dokument PZ musi mieć zaznaczony parametr Dokument nie wymaga uzupełnienia fakturą.

Sposób obsługi

  • W oknie Dokumenty zakupu należy wystawić fakturę. Na fakturze nie dodajemy pozycji. Należy wpisać jedynie zestawienie VAT dla odpowiednich ewidencji, bezpośrednio na zakładce Zestawienie VAT.
  • Po wpisaniu kwot zestawienia VAT, gdy istnieje zamówienie do dostawcy powiązane z taką fakturą, należy użyć opcji Opcje → Dokument → Dodaj powiązanie z zamówieniem do dostawcy lub podręczne menu Dodatkowe → Dodaj powiązanie z zamówieniem do dostawcy.
  • Gdy wpłynie dokument PZ należy wystawić wcześniej zdefiniowany dokument PZ w opcji Magazyn – Dokumenty magazynowe. Dla takiego dokumentu dodajemy pozycje w standardowy sposób. Po wpisaniu pozycji należy uruchomić opcję Opcje – Dokument – Dodaj powiązanie z fakturą (Fa – PZ do Fa) lub podręczne menu Dodatkowe – Dodaj powiązanie z fakturą (Fa – PZ do Fa).
  • W przypadku, gdy dokument PZ realizuje zamówienie do dostawcy i operator wywoła opcję Realizuj zamówienie (Ctrl+R), a zamówienie ma powiązanie z fakturą wg punktu 2. to system automatycznie wystawi powiązanie Fa – Pz do Fa.
  • Powiązania pomiędzy zamówieniem i fakturą oraz fakturą i PZ widoczne są w oknach dokumentów w szczegółach na zakładce Powiązania.
  • W konfiguracji dostępny jest parametr Ustawienia → Dokumenty → Edycja dokumentu → Zablokuj wystawianie wielu PZ do FA, który blokuje wystawienie powiązań pomiędzy kilkoma fakturami a PZ. Wymusza obieg dokumentów: jedna faktura do jednego dokumentu PZ. Domyślna wartość to “Nie”.

W przypadku korekty należy wystawić osobno dokument Korekta faktury VAT, w której analogicznie do wystawienia faktury na zakładce Zestawienie VAT wpisujemy kwoty korekty. W drugiej kolejności należy skorygować dokument PZ do faktury wystawiając dokument Zwrot z przychodu zewnętrznego. Dokumenty korekty faktury VAT i Zwrot z przychodu zewnętrznego, należy wcześniej dodać do definicji dokumentów i ustawić im opcję Do obsługi procesu PZ do FA na TAK.

W przypadku dokumentów walutowych, gdy na fakturze chcemy wprowadzić zestawienie VAT w walucie, należy w definicji tego dokumentu ustawić parametr Sposób liczenia zestawienia VAT na wartość 3. Sumowanie NETTO pozycji w walucie dla stawek oraz przeliczenie wg kursu na PLN i wyliczenie VAT i BRUTTO, wymuszanie w walucie. Dalej wystawiamy PZ z dodatkową walutą i jeżeli kurs będzie taki jak na fakturze to nie będzie różnic między wartościami dokumentów.

Czy artykuł był pomocny?