Podstawowe założenia

Tworzenie zapytań ofertowych, ofert i zamówień od odbiorców bez określania magazynu to mechanizm alternatywny dla istniejącego, natomiast obecny mechanizm tworzenia tych dokumentów pozostaje bez zmian. Ideą wprowadzenia tej funkcjonalności jest uproszczenie obsługi zamówień w firmach, które mają wiele magazynów powiązanych z jednym miejscem sprzedaży i bardziej rozbudowaną logistykę realizacji zamówień. Najważniejsze możliwości jakie niesie ze sobą nowa opcja:

 • wprowadzenie jednej pozycji zamówienia, która zostanie zrealizowana z wielu magazynów;
 • wprowadzenie pozycji zamówienia, bez określenia z którego magazynu/magazynów zostanie to zamówienie zrealizowane;
 • późniejsze określenie, z jakich magazynów ma być realizowana dana pozycja (zaraz po dodaniu pozycji lub później). Wprowadzenie pozycji zamówienia w systemie pomniejsza stan po planowanych rozchodach/stan dyspozycyjny na magazynie zgodnym z pozycją zamówienia. Jest to niezbędne dla działu zakupów, który w ten sposób może prawidłowo określić zapotrzebowanie na dany towar i odpowiednio szybko go zamówić u dostawców. Dlatego też aby dla pozycji bez wskazanego magazynu zachować taką funkcjonalność, w miejscu sprzedaży należy zdefiniować magazyn domyślny, na który będą trafiać ilości z pozycji bez wskazanego magazynu, na które nie ma planu rozchodu z magazynów. Jest to również domyślny magazyn, z którego będzie realizowana pozycja, gdy nie zostanie określone skąd ma być realizowana.

 

Nowe pojęcia

 • Pozycja handlowa – jest to pozycja dokumentu dodana na dokumencie oferty/zamówienia od odbiorców z zaznaczoną opcją Dokument handlowypozycje bez magazynu, na oknie edycji pozycji taka pozycja nie ma w kolumnie Mag numeru magazynu – jest pusta. Pozycja handlowa może zawierać wiele podpozycji magazynowych, które określają plan realizacji pozycji handlowej z magazynów;
 • Pozycja magazynowa – inaczej pozycja planu rozchodu z magazynu. Jest to podpozycja pozycji handlowej dodana automatycznie lub przez użytkownika za pomocą opcji Plan rozchodu z magazynów (Ctrl+F5) na dokumencie oferty/zamówienia od odbiorców z zaznaczoną opcją Dokument handlowy – pozycje bez magazynu. Pozycja magazynowa numerowana jest wewnętrznym numerem kolejnym (np. LP: 2.1).

 

 • Jeżeli rozbijemy jedną pozycję handlową na wiele podpozycji magazynowych, to mogą wystąpić groszowe różnice w wartości netto/brutto między pozycją handlową, a sumą podpozycji magazynowych;
 • W związku z tym, że na dokumentach realizujących zamówienie będą realizowane podpozycje magazynowe, to mogą wystąpić groszowe różnice między wartością netto/brutto pozycji handlowej na zamówieniu, a sumą realizacji pozycji zamówienia;
 • W systemie nie ma możliwości realizacji pozycji handlowej, dla której zdefiniowano przynajmniej dwie lub więcej podpozycji magazynowych na jednej pozycji dokumentu sprzedaży, ponieważ nie ma możliwości wystawienia jednej pozycji dotyczącej dwóch magazynów, czyli na dokumentach sprzedaży nie mamy funkcjonalności pozycji handlowych. To samo również dotyczy faktur sprzedaży do WZ.

 

Konfiguracja

Nowy parametr w definicji dokumentu w menu Słowniki → Definicje dokumentów → wybrany dokument → Popraw (F5) wprowadzono na zakładce Podstawowe nowy parametr: Dokument handlowy – pozycje bez magazynu.

Nowa zakładka i nowe parametry w słowniku Miejsc sprzedaży
Na oknie edycji miejsca sprzedaży dodano zakładkę Magazyny (taką jak w szczegółach), na której są dostępne dwa nowe parametry:

 • Obsługa zamówień i ofert dla odbiorców – jeżeli parametr ma wartość TAK, to taki magazyn będzie dostępny do wyboru na pozycjach. Domyślnie wszystkie magazyny powiązane z miejscem sprzedaży mają ustawiony ten parametr na TAK.
 • Domyślny dla zamówień od odbiorców (handlowych) – dokument handlowy z pozycjami bez określonego magazynu wymaga zdefiniowania domyślnego magazynu w miejscu sprzedaży. Jeżeli parametr ma wartość TAK, to na tym magazynie ilości z pozycji takiego zamówienia, które nie mają określonego planu rozchodu z magazynów, wpłyną na stan po planowanych rozchodach/stan dyspozycyjny.

 

Dokument handlowy – pozycje bez magazynu

 • Na takim dokumencie dla każdej pozycji bez magazynu system automatycznie utworzy drugą pozycję – plan rozchodu z magazynu na magazynie domyślnym. Pozycja plan rozchodu z magazynu jest podpozycją pozycji handlowej. Pozycja plan rozchodu z magazynu numerowana jest wewnętrznym numerem kolejnym (np. LP: 2.1).
 • Użytkownik może edytować plan rozchodu z magazynów z poziomu okna edycji handlowego dokumentu zamówień od odbiorców za pomocą opcji Plan rozchodu z magazynów (Ctrl+F5), dostępnej po kliknięciu na pozycji handlowej w menu podręcznym→ Podstawowe. Za pomocą tej opcji można również zmienić ilość zamówienia.

 

Czy artykuł był pomocny?