W systemie Streamsoft Prestiż wprowadzono mechanizm służący do dokonywania zwrotów towarów dokumentem Zwrot z WZ po uzupełnieniu WZ fakturą. Aby funkcjonalność była dostępna, należy na oknie edycyjnym dokumentu z grupy uzupełnienia WZ (np. Faktura do WZ), na zakładce Dodatkowe w definicjach dokumentów HM zaznaczyć parametr Pozwól wystawiać zwrot z WZ.

Po zaznaczeniu w/w parametru użytkownik ma możliwość w menu:
Magazyn → Dokumenty magazynowe wystawienia dokumentu WZ,
Sprzedaż → Dokumenty sprzedaży wystawienia Faktury do WZ,
Magazyn → Korekty magazynowe wystawienia dokumentu Zwrot z WZ,
Sprzedaż → Korekty sprzedaży wystawienia dokumentu Korekty faktury do WZ.

Podczas dodawania Korekty faktury do WZ, na oknie Znajdź dokument do skorygowania wprowadzono sekcję Wystaw dokument z dwiema opcjami do wyboru: Korekta sprzedaży oraz Korekta – uzupełnienie ZW WZ. Zaznaczenie opcji Korekta – uzupełnienie ZW WZ spowoduje wyświetlenie tylko dokumentów Faktur do WZ, dla których istnieją wprowadzone zwroty z WZ wymagające uzupełnienia.

dotychczasowe działanie programu, której zaznaczenie wyświetli wszystkie, możliwe dokumenty do skorygowania (opcja ta jest domyślnie zaznaczona). Wszystkie dokumenty Zwrotu z WZ wystawione po uzupełnieniu wymagają uzupełnienia dokumentem Korekty faktury do WZ.

Wystawienie zwrotu do WZ uzupełnionego fakturą utworzy powiązanie z dokumentem uzupełnienia. Jeżeli dokument uzupełnienia był korygowany, powiązanie będzie wystawione do ostatniej korekty uzupełniającej zwrot do WZ. Powiązanie będzie widoczne w szczegółach okna korekt magazynowych w zakładce Dotyczy jako Zwrot po uzupełnieniu.

Zwrotu do dokumentu WZ uzupełnionego fakturą można dokonać, jeżeli:

  • Dokument uzupełnienia ma w definicji włączony parametr Pozwól wystawiać zwrot z WZ.
  • Dokument uzupełnienia nie był korygowany (KFWZ) lub dokument korekty jest dokumentem uzupełnienia zwrotów do WZ wystawionych po uzupełnieniu.
  • Wystawienie dokumentu korekty do uzupełnienia, po którym nie było zwrotów do WZ spowoduje zablokowanie dalszej możliwości wprowadzania zwrotów z WZ po uzupełnieniu.

Dodatkowo:

  • System umożliwia dokonanie zwrotu do dokumentu WZ uzupełnionego fakturą, która była dodatkowo korygowana korektą uzupełnienia ZWWZ. Wystawienie takiego dokumentu będzie wymagało dodania dokumentu KorFWZ, który go uzupełni.
  • Pełna edycja dokumentu uzupełnienia, po którym utworzono zwrot do WZ jest niemożliwa. Dostępna jest jedynie edycja uproszczona.
  • Pełna edycja dokumentu zwrotu do WZ po uzupełnieniu, do którego wystawiono dokument korekty FWZ uzupełniający ZWWZ jest niemożliwa. Dostępna jest jedynie edycja uproszczona.
  • Na wydrukach dokumentów zwrotów z WZ wystawionych po uzupełnieniu FWZ w sekcji dotyczy system wydrukuje informacje o dokumencie faktury uzupełnienia (FWZ).
  • Wprowadzono zestawienie nieuzupełnionych dokumentów zwrotów z WZ. Zestawienie dostępne jest w menu Zestawienia → Zestawienia dla dokumentów WZ/PZ → Wykaz nieuzupełnionych zwrotów z WZ. W zestawieniu możliwe jest wyfiltrowanie danych na poziomie zakresu dat, magazynu i kontrahenta.

Czy artykuł był pomocny?