Od lipca 2017 r. wprowadzono na deklaracji INTRASTAT – WYWÓZ pole 22 tj. identyfikator VAT kontrahenta.

W związku z powyższym dodano w programie obsługę pola 22 Nr VAT kontrahenta w wywozie INTRASTAT. Nr VAT kontrahenta będzie tworzony z pól PONIP i NIP kontrahenta.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej PUESC:

„W przypadku, gdy osoba zobowiązana prowadzi sprzedaż wysyłkową i posiada w kraju przeznaczenia przedstawiciela podatkowego, w zgłoszeniu należy podać (zamiast numerów pojedynczych odbiorców towarów) numer identyfikacyjny przedstawiciela podatkowego w danym kraju UE.

Natomiast w przypadku, gdy osoba zobowiązana prowadzi sprzedaż wysyłkową i nie posiada w kraju przeznaczenia przedstawiciela podatkowego, w polu 22 zgłoszenia należy wpisać NATURAL PERSON.”
(https://puesc.gov.pl/-/04-07-2017-komunikat-z-dnia-4-lipca-2017-r-dot-instrukcji-wypelniania-i-przesylania-zgloszen-intrastat-)
Pole 22 jest widoczne tylko w pliku XML utworzonej deklaracji. Na samym wydruku to pole jest niedostępne. Brak pola na wydruku wynika z tego, że od 21 listopada 2016 zgłoszenie INTRASTAT i korekta zgłoszenia INTRASTAT są wysyłane w postaci elektronicznej.

Zgodnie z postanowieniami art. 97 pkt 1 ustawy Prawo celne zgłoszenie INTRASTAT i korekta zgłoszenia INTRASTAT są obecnie dokonywane w postaci elektronicznej. W Dzienniku Ustaw z 2016 r. pod poz. 1865 zostało opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT. Rozporządzenie weszło w życie 21 listopada 2016 r.
Pole 22 w pliku XML oznaczone jest jako IdKontrahenta, które składa się z kodu kraju oraz NIP-u kontrahenta.

 

 

Algorytm pobierania wartości do IdKontrahenta.

W pierwszej kolejności system sprawdza warunek 1 (Dostawa na dokumencie), jeżeli warunek nie zostaje spełniony przechodzi do warunku 2 (Odbiorca na dokumencie). W przypadku nie spełnienia powyższych warunków dane pobierane są z kontrahenta wskazanego na dokumencie.

  • Zakładka Dostawa:

 

  • Odbiorca:

 

  • Kontrahent:

Uwaga!

Jeżeli któryś z wskazanych kontrahentów ma określony Typ inny niż Działalność to w polu IdKontrahenta będzie widniał napis NATURAL PERSON.

Czy artykuł był pomocny?