System Streamsoft Prestiż umożliwia utworzenie zamówienia od odbiorcy na towar wraz z usługą. Funkcjonalność tą stosować można, np. przy sprzedaży materiałów budowlanych wraz z usługą obciążoną podatkiem VAT 8%, gdzie jednocześnie zachodzi potrzeba wystawienia faktur zaliczkowych. Aby zrealizować podany przykład zamówienia, należy postępować według poniższych punktów:

  • W menu Sprzedaż→ Zamówienia od odbiorców -> Dodaj podczas edycji dokumentu, za pomocą klawisza , należy wystawić zamówienie na usługę, np. montaż okna (opodatkowany podatkiem VAT 8%).

 

  • W menu Sprzedaż → Dokumenty sprzedaży → Dodaj → Faktura VAT zaliczkowa do wcześniej wystawionego zamówienia można dodać faktury zaliczkowe.
  • Aby pobrać kartoteki – towary z magazynu (w podanym przykładzie okna), które będą potrzebne do wykonania usługi, należy w menu Magazyn → Dokumenty magazynowe → Dodaj , wystawić na nie dokument WZ.
  • Następnie w menu Słowniki → Spis kompletów dodajemy komplet, np. na montaż okna ze stawką 8% bez składników komponentu (opcja dostępna jest po włączeniu parametru Obsługa kompletów w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → System).
  • W menu Sprzedaż → Dokumenty sprzedaży → Dodaj wystawiamy Fakturę do WZ, która zrealizuje zamówienie oraz rozliczy wcześniej wystawione faktury zaliczkowe do zamówienia od odbiorców.
    Za pomocą kombinacji klawiszy <Ctrl+F3> należy dodać komplet, a następnie poprzez wybór ikony Dodaj należy wskazać dokument WZ do realizacji. Przed wskazaniem WZ wyświetli się okno Uzupełnij dokumenty ilościowe, w którym należy zaznaczyć parametr Przyjąć pozycje WZ jako podpozycje kompletu.

Gdy na Fakturze do WZ znajduje się pozycja kompletu i podpozycje z WZ, wówczas na zakładce Zestawienie VAT, można powiązać dokument z fakturami zaliczkowymi wystawionymi do zamówienia od odbiorcy. Faktury te należy dodać za pomocą przycisku Dodaj rozliczenie zaliczek z zamówienia.

Tak zrealizowane zamówienie, należy ręcznie przenieść do archiwum.

Czy artykuł był pomocny?