W systemie Streamsoft Prestiż dostępna jest funkcjonalność wystawienia korekty zbiorczej do faktur zakupu/sprzedaży. Korekta zbiorcza umożliwia skorygowanie jednym dokumentem wielu faktur, poprzez korygowanie wartości sprzedanych/kupionych towarów lub usług.

Istnieją dwa sposoby korygowania dokumentów korektą zbiorczą, może to nastąpić poprzez zmniejszenie ceny wybranych indeksów lub poprzez dodanie rabatu zmniejszającego łączną wartość z dokumentów korygowanych.

W celu utworzenia korekty zbiorczej sprzedaży/zakupu należy przejść na Sprzedaż/Zakup -> Korekty sprzedaży/Korekty zakupu i wcisnąć jednocześnie klawisze <Ctrl+F3>. Otworzy się okno Dodaj korektę, na którym należy wybrać Korekta zbiorcza:

Następnie należy wybrać dokument Korekta faktury VAT zbiorcza oraz odpowiedniego kontrahenta.

Na oknie edycyjnym korekty faktury, należy kliknąć na ikonę obok napisu Dotyczy.

Otworzy się okno Dokumenty korygowane, na którym należy kliknąć Dodaj i wybrać zakres dat, dla którego mają zostać wyświetlone dokumenty do wyboru.

Po kliknięciu w Szukaj ukażą się dokumenty, z których należy wybrać te, które mają zostać uwzględnione na korekcie faktury zbiorczej.

Kolejno należy dodać pozycje do dokumentu, które mogą być generowane na dwa sposoby: standardowo oraz przez generowanie usług.

 

  • Opcja Standardowo pozwala na wybranie indeksu kartoteki i wpisanie kwoty rabatu lub % rabatu. Przycisk Podaj wartość wyświetla wartość kartoteki z dokumentów korygowanych.

Korekta zbiorcza umożliwia korygowanie ceny sprzedanych/kupionych towarów.

  • Opcja Generuj usługi umożliwia dodanie rabatu zmniejszającego wartość łączną korygowanych dokumentów.

Czy artykuł był pomocny?