W systemie Streamsoft Prestiż ustalono 2 główne parametry do sterowania sposobami obliczania oraz sumowania VAT na dokumentach:

 • Sposób obliczania VAT
 • Sposób podsumowania VAT

Ustalenie tych parametrów odbywa się na danej definicji dokumentu. Ustawienie definicji jest przenoszone na dokument i zapamiętane na nim zgodnie ze stanem na moment wystawienia dokumentu. W związku z tym zmiana parametrów na definicji nie wpływa na ustawienie dokumentów już wystawionych.

 

Sposób obliczania VAT

Parametr określa, w jaki sposób obliczany jest VAT na pozycji dokumentu oraz na zestawieniu VAT. Dostępne są 2 wartości:

 • Od netto – Kwotą bazową jest kwota netto. Od bazowej kwoty netto system wylicza VAT oraz brutto wg wzoru:
  • VAT = (NETTO x procent_VAT)/100
  • BRUTTO = NETTO + VAT

gdzie procent_VAT to wartość procentowa stawki VAT, np. 23 dla stawki 23%

 

 • Od brutto wzorem – Kwotą bazową jest kwota brutto. Od bazowej kwoty brutto system wylicza VAT oraz netto wg wzoru:
  • VAT = (BRUTTO x procent_VAT)/(100+ procent_VAT)
  • NETTO = BRUTTO – VAT

gdzie procent_VAT to wartość procentowa stawki VAT, np. 23 dla stawki 23%

Zalecane jest aby „Sposób obliczania VAT” dla dokumentów sprzedaży był ustawiony na „Od netto” natomiast dla dokumentów fiskalnych ustawiony na „Od brutto wzorem”.

UWAGA !
Przy wystawianiu faktury sprzedaży, która będzie fiskalizowana, a która ma ustawiony „Sposób obliczania VAT” na „Od netto”, system automatycznie ustawi na dokumencie „Sposób obliczania VAT” na „Od brutto wzorem”.

Sposób podsumowania VAT

Parametr określa w jaki sposób obliczane jest podsumowanie zestawienia podatku VAT na dokumencie. Dostępne są 2 wartości. Dodatkowo na sposób podsumowania ma wpływ także parametr „Sposób obliczania VAT”.

 • Od wartości z podsumowania – Podsumowanie zestawienia VAT jest liczone wg schematu:
  • Suma kwot netto pozycji dla danej stawki VAT
  • Obliczenie VAT i brutto dla stawki
  • Obliczenie netto, VAT i brutto dokumentu jako sumy
   • netto – jako suma kwot netto dla stawek
   • VAT – jako suma kwot VAT obliczonych dla dla stawek
   • brutto – jako suma kwot brutto obliczonych dla stawek
 • Jako suma z pozycji – Podsumowanie zestawienia VAT jest liczone wg schematu:
  • Suma kwot netto pozycji dla danej stawki VAT
  • Suma kwot VAT pozycji dla danej stawki VAT
  • Suma kwot brutto pozycji dla danej stawki VAT
  • Obliczenie netto, VAT i brutto dokumentu jako sumy
   • netto – jako suma kwot netto dla stawek
   • VAT – jako suma kwot VAT obliczonych dla dla stawek
   • brutto – jako suma kwot brutto obliczonych dla stawek

Przykłady

Poniżej diagramy obrazujące połączenie sposobu obliczenia VAT z sposobem podsumowania VAT na dokumentach. W zależności od ustawień kwoty VAT mogą się różnić o kilka groszy.

 • Wariant 1 – Sposób obliczania VAT: Od netto; Sposób podsumowania VAT: Od wartości z podsumowania

 

 • Wariant 2 – Sposób obliczania VAT: Od netto; Sposób podsumowania VAT: Jako suma z pozycji

 

 • Wariant 3 – Sposób obliczania VAT: Od brutto wzorem; Sposób podsumowania VAT: Od wartości z podsumowania

 

 • Wariant 4 – Sposób obliczania VAT: Od brutto wzorem; Sposób podsumowania VAT: Jako suma z pozycji

 

Sposób podsumowania VAT na korektach dokumentów

Na korektach dokumentów obliczenie wartości podsumowania VAT jest zawsze liczone jako:

 • Wartość netto = wartość netto po korekcie – wartość netto przed korektą
 • Wartość VAT = wartość VAT po korekcie – wartość VAT przed korektą
 • Wartość brutto = wartość brutto po korekcie – wartość brutto przed korektą

Taki sposób liczenia podyktowany jest tym, że przy całkowitej korekcie faktury źródłowej za pomocą kilku korekt, suma wartości netto, VAT, brutto wszystkich korekt będzie równa wartość dokumentu źródłowego z przeciwnym znakiem.

 • Netto faktury = – (suma(netto korekty faktur))
 • VAT faktury = – (suma(VAT korekty faktur))
 • Brutto faktury = – (suma(brutto korekty faktur))

UWAGA
Dla przypadków, gdy dokument faktury źródłowej ma ustawione „Sposób podsumowania VAT” na „Od wartości z podsumowania”, na korekcie takiego dokumentu, kwoty netto, VAT, brutto pozycji mogą być różne od kwot na podsumowaniu zestawienia VAT.

Porównanie dokumentów oraz korekt z różnym Sposobem podsumowania VAT

Przykład dla dwóch dokumentów dla których ustawiono różne sposoby podsumowania VAT. Wystawiając po 2 korekty do faktur system wyzeruje kwoty netto, VAT i brutto:

 

 • Faktura 1/2019 : Sposób obliczania VAT: Od netto; Sposób podsumowania VAT: Od wartości z podsumowania
 • Faktura 2/2018 : Sposób obliczania VAT: Od netto; Sposób podsumowania VAT: Jako suma z pozycji

 

Na pierwszych korektach widać różnicę Wartości korekt wyliczono wg wzoru:
wartość = wartość po korekcie – wartość przed korektą

Na drugich korektach różnic nie ma.

Czy artykuł był pomocny?