Standard EDI, dostępny w module Handlowo-Magazynowym, umożliwia export/import dokumentów w formie elektronicznej pomiędzy kontrahentami (firmami, oddziałami itp.). W systemie Streamsoft Prestiż obsługiwane są podstawowe formaty EDI takie jak: EDIFACT, ECOD, EC-DIST. Obsługiwane są również kolejne wersje dla formatów EDI – ustawiane w menu System -> Konfiguracja -> Ustawienia -> Dokumenty -> EDI (Elektroniczna wymiana dokumentów).

System Streamsoft Prestiż umożliwia import/export następujących dokumentów:

 • Zamówienia do dostawców – export – za pomocą opcji Wyślij dokumenty do EDI dostępnej w menu Zakup -> Zamówienia do dostawców -> menu podręczne -> Podstawowe -> Import/Export.
 • Zamówienia od odbiorców – import – za pomocą opcji Przyjmij dokumenty z EDI dostępnej w menu Sprzedaż -> Zamówienia od odbiorców -> menu podręczne -> Podstawowe -> Import/Export.
 • Faktury sprzedaży (także Korekty sprzedaży) – export – za pomocą opcji Wyślij dokumenty do EDI dostępnej w menu Sprzedaż -> Dokumenty sprzedaży -> menu podręczne -> Podstawowe -> Import/Export.
 • Faktury zakupu (także Korekty zakupu) – import – za pomocą opcji Przyjmij dokumenty z EDI dostępnej w menu Zakup -> Dokumenty zakupu -> menu podręczne -> Podstawowe -> Import/Export.
 • Dokumenty magazynowe – export – za pomocą opcji Wyślij dokumenty WZ do plików EDI dostępnej w menu Magazyn -> Dokumenty magazynowe -> menu podręczne -> Podstawowe ->Import/Export.
 • Dokumenty magazynowe – import – za pomocą opcji Przyjmij dokumenty PZ z plików EDI dostępnej w menu Magazyn -> Dokumenty magazynowe -> menu podręczne -> Podstawowe -> Import/Export.
 • Cenniki kartotek – import – za pomocą opcji Przyjmij kartoteki z EDI, dostępnej w menu Słowniki -> Spis kartotek magazynowych (także w menu Magazyn -> Stany magazynowe) -> menu podręczne -> Podstawowe -> Import/Export.

W menu System -> Konfiguracja -> Ustawienia -> Dokumenty -> EDI (Elektroniczna wymiana dokumentów) należy określić katalogi plików, do których zostaną wyexportowane i z których zostaną zaimportowane poszczególne rodzaje dokumentów. Dla każdego formatu określony jest indywidualny katalog. Dany format staje się aktywny przy imporcie i exporcie w momencie, gdy określi się dla niego katalog plików.

W celu uruchomienia obsługi EDI, należy:

 • Zdefiniować kody EAN na kartotekach towarowych:
  • Na zakładce Kody EAN – w przypadku, gdy w menu System -> Konfiguracja -> Kartoteki magazynowe -> Kody EAN -> Sposób edycji kodów EAN ustawiono na parametr: Lista kodów EAN dla jednej kartoteki,
  • Na zakładce Podstawowe, w polu EAN – w przypadku, gdy w menu System -> Konfiguracja -> Kartoteki magazynowe -> Kody EAN -> Sposób edycji kodów EAN ustawiono na parametr: Jeden kod EAN dla jednej kartoteki.

Kody EAN definiuje się w celu zidentyfikowania kartotek towarowych na pozycjach dokumentu.

 

 • Określić Globalny nr lokalizacyjny dla EDI w menu Słowniki -> Kontrahenci -> dany kontrahent -> Popraw -> Zakładka: 2 Inne. Za pomocą tego unikalnego numeru będzie identyfikowany kontrahent.

W menu System -> Dane firmy -> Popraw -> Zakładka 4 Działalność, należy wypełnić pole Globalny nr lokalizacyjny dla EDI (jest to unikalny numer, który umożliwia identyfikację firmy u kontrahenta, z którym wymieniane są dane za pomocą EDI).

 

 • Jeżeli jednostki organizacyjne firmy posiadają osobne Globalne nr lokalizacyjne dla EDI, to w menu Słowniki -> Słowniki dla dokumentów -> Miejsca sprzedaży -> Popraw -> Zakładka: 2 Miejsce – należy wypełnić pole Globalny nr lokalizacyjny dla EDI. Takie samo pole, należy wypełnić w menu Słowniki -> Słowniki dla dokumentów -> Miejsca zakupu -> Popraw -> Zakładka: 1 Podstawowe. Takie ustawienia należy stosować w przypadku, gdy firma jest wielooddziałowa i ma nadane różne Globalne numery identyfikacyjne dla EDI.

 

Uwaga!
W przypadku braku danych w systemie, podczas importu/exportu za pomocą EDI pojawi się komunikat o braku wymaganych danych.

Eksport dokumentów

Dokumenty (faktury, zamówienia), dostępne w systemie Streamsoft Prestiż, wysyłane są do odpowiedniego katalogu, określonego w Konfiguracji. Dalej export odbywa się za pomocą aplikacji dostarczonej przez dostawcę usługi EDI. Aplikacja ta komunikuje się z serwerem i przesyła pliki do kontrahenta. Jeżeli w Konfiguracji zostało wybrane więcej formatów do exportu danych, to podczas exportu dokumentów, należy wybrać z listy rozwijanej odpowiedni format.

Import dokumentów

Podczas importu dokumentów aplikacja dostarczona przez dostawcę EDI odbiera pliki i kieruje je do odpowiedniego katalogu określonego w Konfiguracji systemu Streamsoft Prestiż. Następnie należy wybrać odpowiednią opcję importu dokumentów z EDI i określić format. Zaimportowane pliki przenoszone są do katalogu archiwalnego. Katalog archiwalny jest podkatalogiem katalogu określonego w Konfiguracji. Jeżeli w Konfiguracji zostało wybrane więcej formatów do importu danych, to podczas importu dokumentów, należy wybrać z listy rozwijanej odpowiedni format.

Poniższy rysunek przedstawia schemat importu/exportu dokumentów w EDI:

Czy artykuł był pomocny?