Moduł Handlowo-Magazynowy

Szukasz konkretnej informacji o module?

Na stronie możesz też sprawdzić

A może masz pomysł na nowe rozwiązanie w systemie?

Usprawnij pracę Twoją i innych użytkowników!

Co nowego?

Wersja 14.0.364

Moduł Handlowo-Magazynowy

 • Usprawniono mechanizm rozliczania transakcji zaliczkowych. Do okna Wyliczone odliczenia zaliczek dostępnego podczas rozliczania zaliczki na dokumencie końcowym, dodano możliwość skopiowania danych z tabel do schowka. Opcja Kopiuj do schowka (Ctrl+C) znajduje się w menu kontekstowym na zakładkach Wartości wyliczone standardowo oraz Proponowane wartości.

 • Wprowadzono zmiany w mechanizmie tłumaczeń wydruków standardowych dokumentów przy wydruku seryjnym. Od teraz system będzie podpowiadał język tłumaczenia zgodnie z kolejnością: 1. domyślny dla kontrahenta, 2. z ogólnej konfiguracji, 3. wskazany ręcznie z menu przy wydruku.

 

 • Słownik kodów CN został zaktualizowany o wykaz obowiązujący od 2023 roku. Dostępny jest on w menu → Słowniki → Słowniki dla kartotek → Kody CN

 • Dla formularzy wydruków posiadających włączoną opcję „Drukuj kod QR z danymi przelewu wg formatu rekomendowanego przez ZBP” wprowadzono zmiany, które umożliwiają prawidłowe odczytanie kodu przez aplikacje zewnętrzne, również na dokumentach zapisanych w formacie PDF.

 

 • Wprowadzono usprawnienie w działaniu zestawień z gałęzi „Obroty wg kartotek”. W konfiguracji systemu dodany został parametr “Ustawienia – Dokumenty – Zestawienia – Zestawienia obrotu wg kartotek oparte o tabelę tymczasową”, który umożliwia zmianę działania zestawień z dotychczasowych transakcji edycyjnych na metodę operowania na tabelach tymczasowych “global temportary table”. Zmiana ta znacznie usprawnia pracę użytkownikom, którzy przez długi czas operują na danych z ww. zestawień. Wartość parametru obowiązuje dla firmy i domyślnie ustawiony jest na NIE, w celu skorzystania z opcji należy zmienić ją na TAK.

 

 • “Słowniki – Spis kartotek magazynowych” oraz “Magazyn – Stany magazynowe”. Dodano możliwość wyświetlenia kolumn:
  • Stan TOTAL – prezentuje stanów ze wszystkich magazynów, na których jest dostępna dana kartoteka
  • Stan dyspozycyjny TOTAL – prezentuje sumę stanów dyspozycyjnych ze wszystkich magazynów, na których jest dostępna dana kartoteka

 

 • Sprzedaż – Dokumenty sprzedaży – Dodaj – Paragon. Na uproszczonym oknie potwierdzenia dodano podsumowanie z sumą rozliczeń oraz kwotą pozostałą do zapłaty lub reszty do zwrotu.

 

 • Sprzedaż – Dokumenty sprzedaży – Dodaj – Dostawa – Wybierz. Umożliwiono wybór dodatkowego adresu kontrahenta ze słownika.

 

 • Umożliwiono wystawienie automatycznej korekty wewnętrznej do dokumentu, dla którego wcześniej taka korekta nie powstała. W tym celu, na definicji korekty należy wskazać domyślny dokument do wystawienia. Następnie po poprawie korekty, jeśli system nie znajdzie wcześniej wystawionej korekty wewnętrznej, nastąpi automatyczne wygenerowanie takiego dokumentu.

 

 • Sprzedaż – Zamówienia od odbiorców – Realizacja zamówienia wg numerów dostaw. Umożliwiono zmianę sortowania pozycji.

FAQ

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Dokumenty sprzedaży, zaliczki

Dokumenty zakupu

Oferty od odbiorców i zamówienia od odbiorców

Magazyn i dokumenty magazynowe

Inwentaryzacja

Zestawienia

Spis kartotek magazynowych

Obsługa opakowań

Wymiana danych

INTRASTAT

Komunikaty

Wspólne

Zgłoszone Pomysły

Sort topics by votes

Zgłoś pomysł!

Zaloguj się, żeby zgłosić pomysł.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.