Moduł Handlowo-Magazynowy

  • Wprowadzono zmianę sposobu pobierania kursów walut NBP przez program na metodę web service (http://api.nbp.pl/ ). W kontekście bieżącej pracy użytkowników w systemie, zmiana ta nie jest widoczna. Usprawnia ona natomiast komunikację systemu Streamsoft z zewnętrznym serwisem NBP służącym do pobierania kursów walut.

 

  • Na oknie edycyjnym dokumentu, na zakładce 0 dodano możliwość wyświetlenia kolumn: Opakowanie, Ilość w opakowaniu, Ilość opakowań, Reszta – opakowanie.

    Dodatkowo dla dokumentów walutowych, na zakładce “0” dodano możliwość wyświetlenia kolumny “Kraj pochodzenia”.
  • Rozbudowano opcję Grupowego ustawiania danych, dostępną w menu kontekstowym okna Stany magazynowe – Podstawowe – Operacje grupowe. Na zakładce 2 Cechy, grupy, stawki VAT dodano możliwość grupowego ustawiania wartości cech kartotek dla magazynu.

 

  • Na oknie Lista powiązanych pozycji zamówień od odbiorców dostępnym z poziomu menu Zakup – Zamówienia do dostawców – Dodaj – Dodaj pozycję – Powiązania z zamówieniami, dodano możliwość wybrania kolumn Zlecenie – numer i Zlecenie – opis.