Moduł Handlowo-Magazynowy

 • Wprowadzono zmiany w parametrach konfiguracyjnych systemu dotyczących limitów kontrahenta widocznych w gałęzi: Ustawienia – Kontrahent – Edycja. Od teraz poniższe parametry:
  • Zezwalaj na niezerowe limity kontrahenta – Dopuszczalna wartość całkowitego kredytu
  • Zezwalaj na niezerowe limity kontrahenta – Dopuszczalna wartość dokumentu kredytowego
  • Zezwalaj na niezerowe limity kontrahenta – Maksymalna liczba dokumentów kredytowych
  • Zezwalaj na niezerowe limity kontrahenta – maksymalna liczba dokumentów przeterminowanych
  • Zezwalaj na niezerowe limity kontrahenta – maksymalna liczba dni przeterminowania należności
  • Zezwalaj na niezerowe limity kontrahenta – Dopuszczalna wartość przeterminowanego kredytu

  będą dostępne po ustawieniu na TAK co najmniej jednego z parametrów:

  • Zezwalaj na limity gdy: wypełniono dane teleadresowe
  • Zezwalaj na limity gdy: wypełniono dane o działalności
  • Zezwalaj na limity gdy: wypełniono ankietę

  Ponadto zmieniono kolejność wyświetlania ww. parametrów.

 

 • Rozbudowano zakładkę 24 Edycja dok., Ozn.JPK znajdująca się w oknie edycyjnym kartoteki. W sekcji Jednostki zastępcze dla dodano kolumnę Standardowa informującą, która z jednostek z wykazu jest standardową jednostką zastępczą.

 • Usprawniono opcję realizacji dokumentów Pro forma. Od teraz po zastosowaniu opcji Przenieś do dokumentów dostępnej w oknie Sprzedaż – Dokumenty pro forma wyświetlony zostanie raport stanu realizacji dokumentów. W przypadku braku możliwości realizacji wskazanej ilości raport zawierał będzie informację o wszystkich niezrealizowanych pozycjach.

 • Na dokumentach:
  • Oferty dla odbiorców
  • Zamówienia od odbiorcy
  • Dokumenty sprzedaży

  umożliwiono wystawianie pozycji z zerową ceną sprzedaży bez okna z ostrzeżeniem. W tym celu parametr w konfiguracji systemu: Ustawienia – Dokumenty – Edycja pozycji – Blokada zerowej i ujemnej ceny sprzedaży rozszerzono o nową wartość Nie – bez ostrzeżeń.

 • Wprowadzono zmianę sposobu pobierania kursów walut NBP przez program na metodę web service (http://api.nbp.pl/ ). W kontekście bieżącej pracy użytkowników w systemie, zmiana ta nie jest widoczna. Usprawnia ona natomiast komunikację systemu Streamsoft z zewnętrznym serwisem NBP służącym do pobierania kursów walut.

 

 • Na oknie edycyjnym dokumentu, na zakładce 0 dodano możliwość wyświetlenia kolumn: Opakowanie, Ilość w opakowaniu, Ilość opakowań, Reszta – opakowanie.

  Dodatkowo dla dokumentów walutowych, na zakładce “0” dodano możliwość wyświetlenia kolumny “Kraj pochodzenia”.
 • Rozbudowano opcję Grupowego ustawiania danych, dostępną w menu kontekstowym okna Stany magazynowe – Podstawowe – Operacje grupowe. Na zakładce 2 Cechy, grupy, stawki VAT dodano możliwość grupowego ustawiania wartości cech kartotek dla magazynu.

 

 • Na oknie Lista powiązanych pozycji zamówień od odbiorców dostępnym z poziomu menu Zakup – Zamówienia do dostawców – Dodaj – Dodaj pozycję – Powiązania z zamówieniami, dodano możliwość wybrania kolumn Zlecenie – numer i Zlecenie – opis.