W zakresie zmian objętych „Tarczą Antykryzysową“, a związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenia o:

  • częściowej niezdolności do pracy,
  • całkowitej niezdolności do pracy,
  • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • niezdolności do samodzielnej egzystencji,

wydane na czas określony, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii albo w okresie 30 dni bezpośrednio następujących po ich odwołaniu, zachowują ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu ich ważności.

W związku z tym, aby usprawnić proces wprowadzenia zmian w danych związanych z datą ważności orzeczenia o niepełnosprawności w systemach Streamsoft Pro oraz Streamsoft Prestiż została dodana funkcjonalność dostępna w Menu-> Kadry-> Orzeczenia o niepełnosprawności lub bezpośrednio z ikony dostępnej na pasku.

 

Umożliwia ona wprowadzenie grupową operacją zmiany dla dat ważności orzeczeń o niepełnosprawności zaznaczonych pracowników.

Dzięki tej operacji w oknie Przypomnienia znajdującym się w Menu-> Kadry-> Przypomnienia dane zostaną zaktualizowane i przypomnienie o nadchodzącym terminie upływu czasowego orzeczenia o niepełnosprawności zostanie wyświetlone w odpowiednim czasie.

 

Dodatkowo zmiana ta jest aktualizowana w Danych kadrowych pracownika na zakładce 10 Niepełnosprawność

Czy artykuł był pomocny?