Istnieją dwa sposoby integracji systemu Streamsoft Pro/Prestiż z systemami RCP, do zastosowania w zależności od funkcjonalności systemu RCP.
Wyróżnione zostały dwa rodzaje systemów RCP:

  • System RCP prosty – jest to system, który gromadzi jedynie informacje o zdarzeniach typu przyjście, wyjście pracownika z pracy, a oprogramowanie dołączone do systemu nie posiada funkcjonalności rozliczenia czasu pracy.
  • System RCP zaawansowany – system, który gromadzi informacje o powyższych zdarzeniach, a oprogramowanie dołączone do systemu pozwala na rozliczenie czasu pracy.

Integracja z prostymi systemami RCP

W tej sytuacji system RCP służy jedynie do zbierania informacji o czasie przyjścia i wyjścia pracowników. Do ewidencji czasu pracy w systemie Prestiż importowane są zdarzenia, które przekładają się na czas rozpoczęcia i zakończenia pracy, rozliczenie czasu pracy odbywa się w systemie Streamsoft Pro/Prestiż.

Integrację uzyskujemy poprzez wykorzystanie funkcjonalności importu danych o zdarzeniach z pliku tekstowego. Funkcjonalność ta jest dostępna po dokupieniu licencji na RCP (rozszerzenie licencji na moduł KDPL systemu Streamsoft Pro/Prestiż o funkcjonalność importu danych).

Plik z danymi musi być dostarczony w niżej opisanym formacie:

NNNNNNNNNNRRRRMMDDGGMMXR
NNNNNNNNNN numer pracownika w systemie RCP , na 10 znakach, wyjustowany do prawej, ze spacjami wiodącymi po lewej
RRRRMMDD data zdarzenia
GGMM godzina minuta zdarzenia
X znak nieużywany
R rodzaj zdarzenia (0-wejście, 1-wyjście)

Przykład:
12320150105070000
12320150105150001

Integracja z zaawansowanymi systemami RCP

System RCP rejestruje zdarzenia określające godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy, a oprogramowanie dołączone do systemu RCP rozlicza zarejestrowany czas pracy (czas nominalny, czas w nadgodzinach, w porze nocnej). Do ewidencji godzin pracy w systemie Streamsoft Pro/Prestiż jest importowany rozliczony czas pracy, odpowiednio w powyższych rodzajach godzin. Możliwy jest jednoczesny import danych o absencjach.

Podobnie jak powyżej, integrację uzyskujemy poprzez wykorzystanie funkcjonalności importu rozliczonego czasu pracy z pliku tekstowego. Funkcjonalność ta jest dostępna po dokupieniu licencji na RCP (rozszerzenie licencji na moduł KDPL systemu Prestiż o funkcjonalność importu danych).

Plik z danymi musi być dostarczony w niżej opisanym formacie:
pesel; nazwisko; imię; data; ilość godzin do przepracowania; ilość godzin przepracowanych normalnych; ilość nadgodzin 50%; ilość nadgodzin 100%; ilość godzin nocnych; symbol absencji

Przykład dnia przepracowanego:
99999999999;20150105;8;8;0;0;0
(8 godzin zaplanowanych, 8 przepracowanych, bez nadgodzin i godzin nocnych)

Przykład dnia urlopu:
99999999999;20150105;8;0;0;0;0;U
(8 godzin zaplanowanych, 0 przepracowanych, dodatkowo symbol absencji U)

Przykład dnia chorobowego w dzień roboczy:
99999999999;20150105;8;0;0;0;0;C
(8 godzin zaplanowanych, 0 przepracowanych, dodatkowo symbol absencji C)

Przykład dnia chorobowego w dzień wolny:
99999999999;20150105;0;0;0;0;0;C
(0 godzin zaplanowanych, 0 przepracowanych, dodatkowo symbol absencji C)

System Streamsoft Pro/Prestiż pozwala na zdefiniowanie w słowniku własnych symboli absencji, tak więc nie ma ograniczeń co do tych symboli, mogą to być symbole z aktualnego systemu RCP lub systemu kadrowego. Oczywiście można stosować symbole wstępnie zdefiniowane w systemie Streamsoft Pro/Prestiż.

Aby przygotowany plik z danymi zaimportować do systemu, należy w oknie Danych kadrowych z menu kontekstowego wybrać Import/Export w formacie TXT oraz wskazać odpowiedni rodzaj do importu danych.

Czy artykuł był pomocny?