Kodeks pracy stanowi, jak wysokie ma być wynagrodzenie postojowe. Zgodnie z przepisami jest ono określane stawką godzinową lub miesięczną, a jeśli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagrodzenia – wynosi ono 60% pensji (zgodnie z art. 81.) Ponadto postojowe nie może być niższe od minimalnej krajowej.

Dostosowując systemy do rozliczania przerw w pracy wynikających z przestojów zostały zmodyfikowane:

okno ewidencji czasu pracy dla godzin postojowych– została wyodrębniona osobna kolumna Postojowe

 

składniki płacowe umożliwiające rozliczenie wynagrodzeń zgodnie z zapisem Kodeksu Pracy
Została wprowadzona nowa stała płacowa Procent postojowego (KP), która znajduje się w System-> Stałe płacowe z domyślną wartością 60%

 

Na liście płac została dodana nowa zakładka Postojowe, na której znajdują się nowe składniki płacowe mające na celu poprawne naliczenie wynagrodzenia za czas przerwy w pracy, wynikający z przestoju.

Ilość godzin postojowego pobierana jest z nowej kolumny w oknie ewidencji czasu pracy i na tej podstawie z uwzględnieniem stałej płacowej Procent postojowego (KP) obliczana jest Stawka godzinowa postojowego (KP) oraz kwota wynagrodzenia wynikająca z przestoju.

Czy artykuł był pomocny?