W przypadku wynajmu mieszkania dla pracownika, kwota wynajmu do 500zł miesięcznie jest nieopodatkowana i należy z niej potrącić wyłącznie składki na ubezpieczenia społeczne. Nadwyżka ponad 500zł jest opodatkowana oraz oskładkowana.
Od wersji 11.0.358.56 w systemach Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż dodano nowe składniki pozwalające na wprowadzenie wartości w taki sposób, aby w składnikach związanych z podatkiem i składkami ZUS nie było konieczne stosowanie własnych wzorów.

W menu System -> Stałe płacowe dodano nową stałą płacową Próg zwolnienia z podatku – ryczałt za mieszkanie (PZPODMIESZ). Od 01.01.2022 r. jej wartość wynosi 500 zł.

Do katalogu składników dodano:

  • Ryczałt mieszkaniowy (RYCZMI) – to łączna kwota ryczałtu do wprowadzenia ręcznego lub własnym wzorem. Składnik jest uwzględniany do podstawy składek ZUS i chorobowego.
  • Ryczałt mieszkaniowy – część opodatkowana (RYCZMI_POD) – wartość automatyczna ponad 500 zł ze składnika RYCZMI. Uwzględniana w składniku Brutto i do potrąceń (na plus).
  • Składki ZUS od części nieopodatkowanej (RYCZMI_ZUS) – wartość nalicza się automatycznie, zwiększa podstawę podatku.

W przypadku potrzeby użycia składników należy dodać je do algorytmu płacowego ze zbioru wszystkich składników (ikona „Dodaj do algorytmu istniejący składnik”).

Czy artykuł był pomocny?