Podatnicy będący członkami związków zawodowych mają możliwość odliczenia od dochodu ulgi z tytułu składek członkowskich w rocznym rozliczeniu podatkowym. Od wersji 14.0.364.58 oraz 14.1.365.53 Systemy Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż umożliwiają potrącanie składek członkowskich na listach płac oraz odliczenie ich od dochodu w deklaracji PIT-11.

Nowe składniki oraz stała płacowa

Słownik został rozbudowany o nowe składniki płacowe, które w przypadku konieczności stosowania należy dodać ręcznie do algorytmów płacowych oraz na widok okna edycyjnego i odcinek listy płac:

  • Składki na związki zawodowe (ZWZ) – wartość składnika może być wpisywana ręcznie lub obliczana za pomocą własnego, indywidualnie utworzonego wzoru
  • Składki na związki zawodowe podlegające odliczeniu od dochodu (ZWZ_ODL) – składnik wbudowany. Prezentuje on wartość odliczenia od wartości w składniku ZWZ na danej liście.

 

System weryfikuje wysokość odliczonych od dochodu składek na związki zawodowe. W tym celu dodana została stałą płacowa – Limit składek na związki zawodowe podlegających odliczeniu od dochodu, której wartość od 01.01.2022 wynosi 500,00 zł.

Kontrola limitu widoczna jest w składniku Składki na związki zawodowe podlegające odliczeniu od dochodu (ZWZ_ODL). Algorytm wyliczania składnika oparty jest o ww. stałą płacową oraz wartość odliczonych składek na poprzednich listach. System sumuje składki odliczone na wszystkich listach płac od początku roku i odejmuje je od wartości limitu wyrażonego w ww. stałej płacowej, który aktualnie wynosi 500 zł. W przypadku, gdy limit składek podlegających odliczeniu zostanie osiągnięty, to wartość składnika ZWZ_ODL wynosić będzie 0,00.

Przykład:
Pracownikowi potrącane są składki na związki zawodowe od wynagrodzenia wypłacanego w lutym. Od lutego do kwietnia pracownikowi potrącono łącznie 450 zł składek i na taką wartość zostało naliczone odliczenie.
W maju wartość składki wyniosła 200 zł, natomiast wartość składki odliczonej od dochodu wyniosła 50 zł, ponieważ:

500 zł (limit) – 450 zł (wartość odliczenia z poprzednich list płac) = 50 zł

Widok z Rocznej karty wynagrodzeń:

Na kolejnej liście płac potrącane składki nie są już odliczane od dochodu i wartość składnika Składki na związki zawodowe odliczone od dochodu (ZWZ_ODL) wynosi 0,00.

PIT-11

W definicji pól kwotowych dla formularza PIT-11 w wersji 29, do pola 123 dodany został składnik ZWZ_ODL. Umożliwia to automatyczne naliczenie wartości pola w formularzu deklaracji.

Czy artykuł był pomocny?