Podczas wysyłania PIT-11(Z) pojawił się problem:

W celu rozwiązania problemu w pierwszej kolejności należy:

  • Sprawdzić uprawnienia użytkowników Windows odpowiednio dla Kadrowca, Dyrektora, Administratora.
  • Zweryfikować czy problem nie leży po stronie ilości danych, jakie są wysyłania. Utworzenie mniejszych paczek do wysłania.</li?>
  • Sprawdzić, czy na danym stanowisku jest otwierany adres: https://ubd.mf.gov.pl/uslugi/dokumenty. Jeśli tak to i z programu powinno bez problemu być wysyłany plik.
  • Utworzyć środowisko testowe ze wskazaniem w bazie danych wysyłania danych do Testowej bramki. Dane są zapisywane dla określonego stanowiska.

Parametr ten nie jest widoczny, ani na administratorze, ani na haśle serwisowym. Więc w przypadku testowania wysyłki do bramki testowej, należy ustawić zapis w bazie danych dla wybranego użytkownika i stanowiska.

  • Na serwerze w Wierszu polecenia -> śledzenie ruchu, należy sprawdzić w jak szybkim tempie następuje połączenie do bramki UBD.
  • Ostatnim krokiem jest weryfikacja podpisu elektronicznego na środowisku testowym u klienta. Na oddzielnym zasobie, tzn. lokalnym stanowisku pracy.

Jeżeli wszystkie powyższe opcję działają prawidłowo należy skonfigurować Streamsoft Prestiż lokalnie na komputerze i połączyć go z bazą danych firmy. Może się zdarzyć, że użytkownik wysyłający PIT łączy się z bazą przez RDP i na tej linii występuje problem z przesyłem informacji na bramkę przeznaczoną do deklaracji zbiorczych. W takiej sytuacji przyczyną problemów z wysyłką deklaracji zbiorczej może być:

  • brak aktualnych protokołów TLS 1.1 i TLS 1.2 w środowisku Windows serwer 2008 (serwer terminalowy, z którego wysyłana jest deklaracja)
  • nieaktualne łatki w systemie Windows serwer 2008
    Należy sprawdzić aktualność łatek oraz protokołów i w razie potrzeby je zaktualizować. Poniżej znajdują się linki szczegółowych instrukcji aktualizacji protokołów TLS. Opisana w niej metoda instalacji / aktualizacji wymaga wprowadzenia zmian w rejestrze systemu, co będzie wymagało restartu serwera.

Odnośniki do instrukcji z Microsoft support:

https://support.microsoft.com/en-nz/help/4019276/update-to-add-support-for-tls-1-1-and-tls-1-2-in-windows

https://cloudblogs.microsoft.com/microsoftsecure/2017/07/20/tls-1-2-support-added-to-windows-server-2008/

Czy artykuł był pomocny?