W module Kadrowo-Płacowym istnieje możliwość zbiorczego przesyłania PIT-11 do systemu e-Deklaracje. Funkcjonalność dostępna jest w menu Zestawienia -> Zestawienia płacowe -> Pity -> PIT-11Z.

Po wybraniu PIT-11Z za rok 2018, otworzy się okno deklaracji, w którym po kliknięciu na ikonę w prawym górnym rogu, można wybrać opcję Szczegóły u dołu. Dzięki takiemu ustawieniu widoczna będzie lista pracowników wybrana do danej deklaracji zbiorczej.

 

Za pomocą ikony Dodaj (F3), należy wprowadzić nową grupę (paczkę), do której dodać można wszystkich lub wybranych pracowników. Pracowników przykładowo można podzielić na grupy odpowiadające jednostkom organizacyjnym lub można utworzyć jedną grupę dla zbiorczego PIT-u zawierającą wszystkie osoby.

Po wybraniu ikony Dodaj pracowników (Ctrl+F3) można za pomocą klawisza Insert wybrać pojedyncze osoby lub za pomocą kombinacji klawiszy Shift+Insert zaznaczyć wszystkie osoby do PIT-u. Po wybraniu odpowiednich pracowników kliknąć ikonę Wybierz i zamknij. Dodani pracownicy widoczni będą w szczegółach okna Deklaracje PIT-11Z.

 

Aby wysłać utworzoną paczkę do systemu e-Deklaracje, należy ustawić się na niej i kliknąć na ikonę Wyślij do e-Deklaracje. Po wysłaniu paczki można pobrać UPO, poprzez ikonę Pobierz UPO. Dodatkowo w szczegółach okna, po ustawieniu się na odpowiednim pracowniku, jest możliwość podgladu jego PIT, za pomocą ikony Pokaż PIT pracownika.

Czy artykuł był pomocny?