W programach Streamsoft PRO i Streamsoft Prestiż, od wersji 8.0.349.174, na podstawie Ustawy o COVID-19 * został wprowadzony nowy składnik płacowy Zmniejszenie etatu z powodu COVID-19.

Składnik zostaje dodany automatycznie do algorytmów płacowych, w których występuje składnik ZUS brutto.

Składnik prezentowany jest w formie pola wyboru, którego oznaczenie spowoduje przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa według ustawy o COVID-19.

Nowe przepisy dotyczą osób, którym pracodawca:

  • obniżył wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19
  • wprowadził na podstawie ustawy o COVID-19 mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę.

 

Gdy tym osobom ustala się podstawę wymiaru świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przyjmuje się podstawę wymiaru zasiłku sprzed zmiany czasu pracy, jeżeli:

  • pracodawca obniżył wymiar czasu pracy lub wprowadził mniej korzystne warunki zatrudnienia w okresie wcześniej pobieranego zasiłku

oraz

  • między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego zasiłku nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe.

W przypadku, kiedy zmniejszenie etatu nie jest spowodowane negatywnymi skutkami COVID-19, składnik powinien pozostać odznaczony, wówczas wyliczenia będą miały zastosowanie wg Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870).

 

* Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz. U. poz. 1747)

Czy artykuł był pomocny?