System Streamsoft Pro/Prestiż umożliwia eksport danych właściciela do programu Płatnik. Aby dane te wyeksportować, należy:

  • W menu System → Dane firmy → Popraw → zakładka: Działalność w polu Osobowość wybrać wartość: Fizyczna. Ustawienie takie jest niezbędne, w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna.

UWAGA
System PRO/PRESTIŻ generując dane eksportu do programu Płatnik, nie pobiera ich z danych firmy wprowadzonych w powyższym oknie.

  • W menu Kadry → Dane kadrowe → Dodaj , wprowadzić do systemu właściciela jako pracownika:
    Na zakładce Podstawowe, należy uzupełnić niezbędne dane właściciela.

 

– Kliknąć na przycisk Umowy, a następnie wypełnić dane o angażu, umowie oraz zaszeregowaniu.
– W oknie Zaszeregowanie, należy uzupełnić kod tytułu ubezpieczenia (wskazujemy odpowiedni kod dla płatnika składek, np. kod osoby prowadzącej działalność 50 1000), jednostkę kadrową, jednostkę organizacyjną, a także grupę płacową.

 

Grupa płacowa powinna być właściwa dla naliczania składników ubezpieczenia dla właściciela, a zdefiniować ją można w menu System → Definicja list. Jeżeli przedsiębiorstwo posiada wielu pracowników i stosuje podział pracowników wg jednostek kadrowych, można utworzyć, w menu Słowniki → Jednostki kadrowe, nową jednostkę, np. Właściciel i przypisać pracownika do tej jednostki.
– Zatwierdzić wprowadzone dane klikając na przycisk . Takie wprowadzenie danych w systemie Pro/Prestiż spowoduje, że w programie Płatnik do deklaracji będą pobierane dane właściciela (osoby fizycznej).

Czy artykuł był pomocny?