W module Kadry i Płace użytkownicy mają możliwość prowadzenia i rozliczania kas pożyczkowych. Funkcjonalność ta umożliwia prowadzenie i rozliczanie kas różnego typu, np. zapomogowo-pożyczkowych, mieszkaniowych i innych. Aby zdefiniować nową kasę, należy:

  • Wejść w menu Kasy pożyczkowe, kliknąć na ikonę Dodaj, określić nazwę oraz kod kasy, który będzie używany do wydruków i rozliczeń, a następnie kliknąć na przycisk Zapisz.

 

  • Klawiszem lub ikoną Wybierz i zamknij w oknie Kasy pożyczkowe wybrać zdefiniowaną kasę oraz dodać jej członków, uzupełniając dane dotyczące numeru ewidencyjnego, kwotę wkładu, datę przystąpienia itp.

 

  • Dodać odpowiednie składniki w definicji płac, oknie płacowym oraz na odcinku płacowym (PO_KASA, PO_SKLADKA, PO_WKLAD, PO_SPLATA, PO_KWOTA).

Można również, dla rozliczania kasy pożyczkowej, dodać osobną zakładkę płacową w oknie edycji danych płacowych.

Aby udzielić pracownikowi pożyczki, należy:
– W oknie Kasy pożyczkowe kliknąć na ikonę Dodaj pożyczkę (Ctrl+P).
– W kolejnym oknie uzupełnić dane dotyczące kwoty pożyczki, poręczycieli, ewentualnego oprocentowania oraz informacji o ilości rat.

Program, po uruchomieniu opcji Szczegóły u dołu w oknie Członkowie kasy, umożliwia zobaczenie aktualnego stanu pożyczek, przewidywanych spłat, dodawania ręcznych spłat w kasie itp.

 

Podczas naliczania listy płac, w odpowiednich polach zostaną naliczone potrącenia związane ze składkami do kasy pożyczkowej oraz z informacją o wkładzie (tylko na liście płac za miesiąc, w którym pracownik przystąpił jako członek do kasy pożyczkowej). Jeśli pracownik przystąpił do kilku kas prowadzonych przez zakład pracy, to mamy możliwość wykazania na liście indywidualnie lub łącznie kwot spłat poszczególnych pożyczek. Wymaga to jednak odpowiedniego ustawienia wzorów w składnikach płacowych.

Czy artykuł był pomocny?