Od 1 stycznia 2017 roku wprowadzono zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Nowelizacja wdrożyła bezwzględny obowiązek wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej dla osób wykonujących pracę na podstawie niektórych umów cywilnoprawnych.

W związku ze zmianami w systemie Streamsoft Prestiż dodano nową stałą płacową “Najniższa stawka godzinowa” (NAJNI_ZL) oraz utworzono nowy algorytm Umowa zlecenie – stawka godzinowa, który uwzględnia stałą NAJNI_ZL.

Podczas reorganizacji bazy z wersji 333.152 jeżeli istniała grupa płacowa “Umowa zlecenie” z kodem “UZ” nowy algorytm zostanie założony automatycznie. W przypadku braku tej grupy płacowej, nowy algorytm należy założyć ręcznie. Aby sprawdzić czy algorytm został założony wystarczy wejść w podgląd grupy płacowej Umowa zlecenie znajdującej się w Słowniki -> Płacowe -> Grupy płacowe.

  • Czynności jakie należy wykonać w momencie gdy algorytm Umowa zlecenie – stawka godzinowa został założony automatycznie.

W pierwszej kolejności należy dodać do algorytmu utworzonego podczas reorganizacji grupę składników w sekcji Słowniki -> definicja list. Po ustawieniu się na właściwym algorytmie z menu podręcznego wybieramy Dodaj grupę -> Umowa zlecenie godzinowa.

U pracowników, którzy są rozliczani na opisanych powyżej zasadach należy w Umowach dodać zaszeregowanie z określeniem stawki godzinowej STGOD oraz podpiąć wzorzec obecności (może być Podstawowy).

W pierwszej kolejności musimy utworzyć nowy algorytm “Umowa zlecenie – godzinowa”
Słowniki -> Płacowe -> Algorytmy obliczania płac.

Utworzony algorytm podpiąć w szablonach do odpowiednich grup płacowych
Słowniki -> Płacowe -> Grupy płacowe.

Kolejne czynności wykonujemy według punktu 1.

Czy artykuł był pomocny?