Od wersji 9.0.352.53 we wzorcu ewidencji obecności (Menu – Słowniki – Kadrowe – Wzorce ewidencji obecności ) zostało dodane nowe pole Nadgodziny u niepełnoetatowców naliczaj po … godzinie pracy.

 

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2014 r., I PK 249/13, OSNP 2015/9/121, o wynagrodzeniu za godziny nadliczbowe, w braku postanowień umowy, można mówić dopiero po przekroczeniu normy 8 godzin dziennie ( art. 151 § 5 k.p. nie stanowi samoistnej podstawy prawa pracownika do dodatku). Aktualnie obowiązuje zasada, że strony ustalają w umowie dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze, której przekroczenie uprawnia do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

Przykład:

  • Pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy na 7/8 etatu (7 godzin dziennie).
  • Pracownik przepracował 9 godzin.
  • Po ustawieniu wartości 8:00 w parametrze Nadgodziny u niepełnoetatowców naliczaj po … godzinie Pracy naliczanie dodatku za nadgodziny rozpocznie się dopiero po przekroczeniu 8 godziny pracy.
  • Pracownikowi zostanie naliczona 1 godzina nadliczbowa.

 

 

Czy artykuł był pomocny?