W związku z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, który mówi, że Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin, system umożliwia odpowiednie ustawienie wzorca ewidencji obecności pracownika, w taki sposób, aby norma czasu pracy w danym miesiącu została poprawnie wykazana, a płaca podstawowa poprawnie naliczona. W tym celu należy zastosować jedno z dwóch rozwiązań:

  • Rozwiązanie pierwsze, gdy wszyscy pracownicy mają mieć ten sam dzień wolny.

Należy wejść w menu Słowniki -> Wzorce ewidencji obecności -> Popraw, a następnie kliknąć na dzień, który zakład pracy ustanowił dniem wolnym za święto przypadające w sobotę i usunąć symbol P (pracował) lub inny symbol, który został zdefiniowany w systemie jako dzień pracujący. Zmiana ta zmniejsza automatycznie normę czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym dla wszystkich pracowników, którzy mają wybrany w zaszeregowaniu ten rodzaj wzorca ewidencji pracy.

 

  • Rozwiązanie drugie, gdy każdy pracownik wybiera inny dzień za święto przypadające w sobotę.

W menu Kadry -> Dane kadrowe należy ustawić się na danym pracowniku i kliknać na ikonę Ewidencja <Shift+F5> , a następnie Symbole -> Dodaj.

W kolejnym kroku należy zdefiniować nowy symbol ewidencji dla dnia wolnego za święto przypadające w sobotę (np. L) oraz w polu Rodzaj wybrać wartość: Wzorzec – dzień wolny.

Po dodaniu nowego symbolu, wpisać go w ewidencję pracownika w dniu, w którym wykorzysta on dzień wolny za święto przypadające w sobotę.

Czy artykuł był pomocny?