Prawo przewiduje wypłatę różnych typów odpraw dla pracowników:

  • Odprawa po zwolnieniu grupowym lub indywidualnym (art. 8. 1. Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników)
  • Odprawa emerytalna/odprawa rentowa (art. 92. 1. Kodeksu pracy)
  • Odprawa pośmiertna (art. 93. Kodeksu pracy)

W systemie Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż w celu wypłacenia pracownikowi odprawy typu 1 i 2 można wykorzystać składnik wbudowany z kodem ODPRAWA.

W celu dodania składnika na listę płac należy przejść do algorytmu płacowego w menu System -> Definicja list, po ustawieniu się na odpowiednim algorytmie wykorzystujemy opcję „Dodaj do algorytmu istniejący składnik”. Na liście odnaleźć i dodać składnik z kodem ODPRAWA.

Składnik można umieścić zarówno w widoku listy płac jak i na odcinku płacowym poprzez opcje znajdujące się w menu okna:

Odprawę numer 3 typu pośmiertna należy zarejestrować oddzielnym samodzielnie dodanym składnikiem w Definicji list płac, który należy ustawić jako nieopodatkowany i zwolniony ze składek ZUS ( szczegółowa instrukcja dotycząca naliczania oraz wypłaty odprawy pośmiertnej i wynagrodzenia znajduje się tutaj: https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/odprawa-posmiertna-i-wyplata-wynagrodzenia-czlonkowi-rodziny/  ):

Czy artykuł był pomocny?