Na podstawie art. 40 ustawy zasiłkowej, jeżeli zmiana wymiaru czasu pracy nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy lub miesiącach poprzedzających niezdolność do pracy przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku, jego podstawę stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy.

W systemach Streamsoft Prestiż i Streamsoft PRO od wersji 8.0.349.174 nastąpiły zmiany w naliczaniu zasiłku chorobowego. Został dodany komunikat informujący o konieczności wprowadzenia nowego zaszeregowania:

 

Powyższa informacja zostanie wyświetlona w trakcie edycji listy płac dla pracownika, który w obrębie aktualnie trwającego zaszeregowania posiada w ewidencji czasu pracy odrębne okresy zasiłkowe, które są rozdzielone dniami pracy, a nastąpiły po zmianie wymiaru czasu pracy.

Przykład:

Do 2020-04-30 wymiar czasu pracy pracownika wynosił 1 etat;

Od 2020-05-01 wymiar czasu pracy został obniżony do 4/5 etatu;

Na przełomie miesiąca kwietnia i maja jest ciągłość zasiłku chorobowego kod ZUS 331;

Pracownik powrócił do pracy i w kolejnej części maja 2020 ponownie wystąpiły dni absencji związane z chorobą;

Stawka zasiłku chorobowego za 1-4 maj zostaje przepisana z miesiąca, w którym powstała niezdolność do pracy;

Stawka zasiłku chorobowego za 19-21 maj zostaje obliczona na nowo z przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi za pełne miesiące kalendarzowe po zmianie wymiaru czasu pracy.

Podczas naliczania list płac zostanie wyświetlona informacja o konieczności wprowadzenia nowego zaszeregowania z datą początkową 2020-05-19.

 

Dla powyższego przykładu ewidencja czasu pracy pracownika przedstawia się następująco:

Czy artykuł był pomocny?