Kadry i Płace

Szukasz konkretnej informacji o module?

Na stronie możesz też sprawdzić

A może masz pomysł na nowe rozwiązanie w systemie?

Usprawnij pracę Twoją i innych użytkowników!

Co nowego?

Wersja 9.0.352

Kadry i Płace

 

 • Dane kadrowe. Dodano ikonę umożliwiającą filtrowanie danych kadrowych według ustawionych na nich priorytetów. Nadanie pracownikowi jednego z priorytetów jest dostępne w menu pod prawym przyciskiem myszy → Priorytet. Sygnalizowany jest on zmianą koloru czcionki

 • Dodano nowe wartości stałych płacowych dotyczących minimalnego wynagrodzenia uczniów dla każdego roku nauki z datą ich obowiązywania od 2020-12-01

 • Dodano nowe wartości stałych płacowych z datą obowiązywania od 2021-01-01:
  • Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej o wartości 5 259 zł;
  • Ograniczenie podstawy wymiaru składek o wartości 157 770 zł;
  • Limit składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w wysokości 13147,50 zł;
  • 60% prognozowanego średniego wynagrodzenia dla obecnego roku podatkowego o wartości 3 155,40 zł;
  • Podstawa wymiaru ubezpieczeń społecznych dla nowych firm w wysokości 840 zł;
  • Procent waloryzacji zasiłku rehabilitacyjnego z wartością 97%;
  • Współczynnik ekwiwalentu urlopowego, który w 2021 wynosi 21;
  • Podstawa zdrowotnego dla właścicieli w wysokości 4 242,98 zł.

 

 • Zestawienia płacowe – Statystyczne. Dodano nową wersję formularza Z-06 za rok 2020.

 

 • Kadry / Panel Pracownika. Dodano obsługę wniosku o urlop bezpłatny.

 

 • Zestawienia płacowe – Pity. Dodano nowe wersje formularzy PIT-4R w.11 oraz PIT-8AR w.10.

 

 

 • Zestawienia płacowe – Pity. Dodano formularz IFT-1/IFT-1R w wersji 16

FAQ

Zgłoszone Pomysły

Sort topics by date

Zgłoś pomysł!

Zaloguj się, żeby zgłosić pomysł.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.