W poniższym artykule prezentowane są przykłady rozliczenia wynagrodzeń pracowników delegowanych z zastosowaniem diet wraz z wyjaśnieniem zastosowanych obliczeń.

W przykładach wyliczeń wynagrodzeń zastosowano Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej obowiązujące w 2022 r.

Szczegółowy opis zmian w programie dotyczących naliczania wynagrodzeń znajduje się w osobnym materiale dostępnym w poniższym linku: https://portalklienta.streamsoft.pl/bez-kategorii/rozliczanie-delegacji-i-diet-pracownikow-oddelegowanych-do-krajow-ue/

 

Przychód 4000 zł, dieta 1500 zł

 • PIT-2 – Tak
 • Koszty – Normalne
 • Ulga dla klasy średniej – Tak
 • Stosuj Rozporządzenie z dn. 7.01.2022 – Tak

Przychód pracownika nie przekracza prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w kwocie 5922 zł, podstawa składek ZUS jest ustalana na zasadach ogólnych. Wysokość diety 1500 zł została wyliczona osobno i wprowadzona ręcznie jako wartość składnika Dieta.

 

Podstawę podatku stanowi wartość brutto pomniejszona o 30% wartości składnika Dieta, składki ZUS (obliczone osobno na potrzeby zaliczki na podatek) oraz koszty uzyskania przychodu.

 

Przykład wyliczenia wynagrodzenia pracownika:

Przychód 6250 zł, dieta 1700 zł

 • PIT-2 – Tak
 • Koszty – Normalne
 • Ulga dla klasy średniej – Tak
 • Stosuj Rozporządzenie z dn. 7.01.2022 – Tak

Przychód pracownika z tytułu płacy zasadniczej wynosi 6250 zł brutto, wysokość diety 1700 zł została wyliczona osobno i wprowadzona ręcznie jako wartość składnika Dieta.

 

Przychód pracownika przekracza prognozowane przeciętne wynagrodzenie w kwocie 5922 zł, dlatego w celu ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne należy przychód pomniejszyć o wartość diety.

6250 zł – 1700 = 4550 zł

Pomniejszony przychód nie przekracza minimalnej wysokości podstawy ZUS, zatem za podstawę wymiaru składki przyjmuje się kwotę 5922 zł.

 

Podstawę podatku stanowi wartość brutto pomniejszona o 30% wartości składnika Dieta, składki ZUS obliczone na potrzeby zaliczki na podatek oraz koszty uzyskania przychodu.

 

Przykład wyliczenia wynagrodzenia pracownika:

Przychód 10250 zł, dieta 1700 zł

 • PIT-2 – Tak
 • Koszty – Normalne
 • Ulga dla klasy średniej – Tak
 • Stosuj Rozporządzenie z dn. 7.01.2022 – Tak

Przychód pracownika z tytułu płacy zasadniczej wynosi 10250 zł brutto, wysokość diety 1700 zł została wyliczona osobno i wprowadzona ręcznie jako wartość składnika Dieta.

 

Przychód pracownika przekracza prognozowane przeciętne wynagrodzenie w kwocie 5922 zł, dlatego w celu ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne należy zweryfikować wartość przychodu pomniejszonego o dietę:

10250 zł – 1700 zł= 8550 zł

Uzyskana wartość przekracza minimalną wysokości podstawy ZUS, w związku z tym za podstawę ZUS przyjmuje się przychód pomniejszony o wysokość diety.

 

Podstawę podatku stanowi wartość brutto pomniejszona o 30% wartości składnika Dieta, składki ZUS oraz koszty uzyskania przychodu.

 

Przykład wyliczenia wynagrodzenia pracownika:

Czy artykuł był pomocny?