System Streamsoft Pro/Prestiż umożliwia ustawienie przypomnień informujących o konieczności zmiany zaszeregowania ze względu na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, których nie nalicza się dla:

  • osób wracających z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego (od 1 stycznia 2009, na okres 3 lat),
  • kobiet po 55 roku życia i mężczyzn po 60 roku życia (od 1 lipca 2009),

Przypomnienia te włączamy w menu Kadry → Przypomnienie → Ustawienia przypomnienia → sekcja Zmiana naliczania FP i FGŚP.

W oknie tym ustawiamy na ile dni przed i po odpowiedniej dacie, program ma poinformować o konieczności zmiany w zaszeregowaniu oraz, za pomocą opcji: Pokaż przypomnienie przy starcie programu, ustawiamy czy przypomnienia mają się pojawiać przy starcie programu. Jeżeli jej nie zaznaczymy, to aby zobaczyć przypomnienie, należy wejść w menu Kadry → Przypomnienie.

Przypomnienia dostępne w systemie Streamsoft Pro/Prestiż to:

  • powrót z urlopu macierzyńskiego;
  • 3 lata po urlopie macierzyńskim;
  • ukończenie 55 roku życia dla kobiet;
  • ukończenie 60 roku życia dla mężczyzn;
  • rok od zatrudnienia pracownika po 50 roku życia.

Przykładowe okno przypomnień:

Po wyświetleniu się przypomnień, użytkownik powinien wejść w menu Kadry → Dane kadrowe → Umowy, a następnie dodać pracownikowi nowe zaszeregowanie, w którym uwzględnione będą zmiany dotyczące wyliczeń FP i FGŚP.

Czy artykuł był pomocny?