W module Kadry i Płace systemu Prestiż możliwe jest wykazanie na liście płac, np. bonów świątecznych, które charakteryzują się tym, że od wypłaty odejmujemy jedynie podatek od kwoty bonów. Aby funkcjonalność ta była dostępna, należy:

 • W menu System -> Definicje list w oknie Składniki płacowe wybrać Algorytm, dla którego będzie modyfikowana lista pod względem bonów, a następnie dodać do niego dwa składniki:
  • Składnik pierwszy:
   W oknie Dane składnika płacowego należy wskazać kod i nazwę, np. BON1. Podczas edycji składnika należy zaznaczyć opcję Do brutto (+) i określić pozostałe parametry.

 • Składnik drugi:
  W oknie Dane składnika płacowego należy wskazać kod i nazwę, np. BON2. Podczas edycji składnika w sekcji Wliczać należy zaznaczyć opcje na minus (-) oraz Do wypłaty, a następnie w polu Wzór główny wskazać pierwszy dodany składnik (w tym przypadku BON1).

 

 • W oknie Składniki płacowe należy kliknąć na ikonę Wygląd edycji danych oraz dodać, w odpowiedniej zakładce, nowe składniki: BON1 i BON2. Spowoduje to, że składniki te będą widoczne podczas edycji listy płac.

 

 • Podczas edycji pracownika na liście płac w polu BON1 należy wpisać ręcznie wartość bonów. Program automatycznie przepisze kwotę do składnika BON2, a od składnika Do wypłaty zostanie odjęta kwota podatku od bonów.

Czy artykuł był pomocny?