System Streamsoft Prestiż umożliwia przeniesienie składników dodanych w module Karty pracy do wzorów składników płacowych znajdujących się w module Kadry i płace listy płac. W poniższej instrukcji opisane są czynności które należy wykonać aby funkcjonalność działała poprawnie.

W module Karty pracy należy dodać nowy składnik do Kart pracy o nazwie np. KP_NACI83 Naciąganie linek na suszkę Wilda, stawka 1,9809PLN. Następnie wejść w menu Karty pracy  –> Składniki , ustawić się na odpowiednim algorytmie i miesiącu oraz wybrać Dodaj. W kolejnym kroku należy zdefiniować nazwę składnika. Ważne jest, aby w polu Nazwa wpisać kolejny numer lp. składnika, a samą nazwę uwzględnić w opisie.

Dodatkowo będąc w tym samym oknie należy wybrać -> wygląd edycji danych

Nowo zdefiniowany składnik należy wciągnąć na listę.

Po odpowiednim dodaniu składnika do kart pracy zalecane jest wykonanie usługi serwisowej związanej z modyfikacją algorytmu płacowego we wzorach składników płacowych używanych do obliczeń wynagrodzeń z akordu w danym zakładzie pracy.

Czy artykuł był pomocny?