Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogły być wystawiane do końca listopada 2018 r. Natomiast od 1 grudnia 2018 r. lekarze wystawiają wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

Import zwolnień lekarskich ZUS ZLA dostępny jest w Danych kadrowych z menu kontekstowego;

oraz z ikony dostępnej w pasku:

W celu zaimportowania danych z pliku należy kliknąć ikonę Dodaj .
System Streamsoft Pro/Prestiż umożliwia także pobranie wygenerowanych raportów z ZUS <Shift+F3>

Poprawność danych

 

  • Program Streamsoft Pro/Prestiż uniemożliwia import danych, jeżeli NIP firmy nie jest zgodny ze zdefiniowanym w systemie.

 

  • W przypadku wystąpienia pracownika, którego nie ma w bazie pracowniczej, program wyświetla komunikat i umożliwia przerwanie importu. W przypadku kontynuacji, zwolnienia tego pracownika nie będą importowane (są pomijane).

 

  • Nie są importowane zwolnienia, które występują w programie. Po zakończeniu importu informacje o takich zwolnieniach są wyświetlanie w oknie raportu.

Po wciśnięciu ikony Edycja lub Podgląd zostanie wyświetlone okno zawierające wszystkie informacje o zaimportowanym zwolnieniu.

Aby zakończyć import zwolnień należy, za pomocą ikony Przypisz symbole absencji, przypisać do okresów kod absencji.
Pojawi się wówczas okno Absencje, na którym wyróżnione będą dni okresu absencji. Na oknie dopuszczona jest edycja tylko okresu zapisanego w zwolnieniu.

Program ułatwia wprowadzanie symboli, powielając wprowadzony symbol do kolejnych dni, następujących po dniu, w który ręcznie został wpisany symbol.

Po zakończeniu edycji należy kliknąć przycisk Zapisz i przenieś do archiwum.
Naciśnięcie klawisza Anuluj przerywa edycję i nie zapamiętuje dotychczasowych zmian wprowadzonych na oknie.

W archiwum przechowywane są wszystkie zaimportowane zwolnienia lekarskie, którym zostały przypisane kody absencji.
Do przełączania między widokiem archiwum a buforem zwolnień służy ikona Archiwum.

 

Czy artykuł był pomocny?