W systemie Streamsoft Prestiż wprowadzono 3 możliwości korygowania faktury zaliczkowej.

  • Zwiększenie wartości zaliczki

Na korekcie zaliczki można zwiększyć wartość. Aby opcja była dostępna należy ustawić parametr w konfiguracji: Ustawienia – Dokumenty – Edycja dokumentu – Korygowanie faktury zaliczkowej na plus na TAK.

  • Zmiana kursu błędnie wystawionego na zaliczce

Na korekcie zaliczki walutowej istnieje możliwość zmiany kursu waluty. Zmianę kursu można wykonać na dwa sposoby :
– Sposób 1 – Przy dodawaniu dokumentu korekty, po wybraniu dokumentu źródłowego w oknie Zaliczka, gdzie podaje się kwotę zwrotu należy wybrać Opcje, a następnie z menu wybrać Korekta kursu i podać nowy kurs.

 

– Sposób 2 – Na powyższym oknie oknie wybrać Anuluj a następnie na oknie edycyjnym dokumentu na zakładce Waluta wybrać opcję Kurs gdzie podajemy nowy kurs.

 

  • Zmiana stawki VAT błędnie wystawionej na zaliczce

Na korekcie zaliczki istnieje możliwość zmiany stawek VAT.

– Najpierw należy zmienić stawki VAT na zamówieniu, którego dotyczy zaliczka.

– W kolejnym kroku przy dodawaniu dokumentu korekty, po wybraniu dokumentu źródłowego w oknie Zaliczka, gdzie podaje się kwotę zwrotu, należy kliknąć przycisk Opcje, a następnie z menu wybrać Korekta stawek VAT wg zamówienia.

System do wyliczenia wartości korekty przeliczy kwotę zaliczki wg zmienionych stawek VAT na zamówieniu, a następnie odejmie kwoty wg stawek z faktury zaliczkowej źródłowej.

Czy artykuł był pomocny?