W celu wykonania rozliczenia faktur zaliczkowych ponad kwotę faktury, należy na początku ustawić poniższe parametry w menu System -> Konfiguracja:

  • Ustawienia -> Dokumenty – Edycja dokumentu -> Możliwość rozliczenia faktur zaliczkowych ponad kwotę faktury, gdy kwota zaliczki/rozliczenia większa od wartości faktury (faktura końcowa na minus) – TAK
  • Ustawienia -> Dokumenty – Edycja dokumentu -> Możliwość rozliczenia faktur zaliczkowych do określonej kwoty – TAK

W sytuacji gdy zostanie wystawiona faktura do zaliczki, gdzie zaliczka przekracza kwotę faktury końcowej powinno się pamiętać o tym, że przy realizacji zamówienia nie należy rozliczać zaliczki automatycznie. W oknie edycyjnym faktury na zakładce Zestawienie VAT należy wybrać opcję Dodaj rozliczenie zaliczek z zamówienia. Po wybraniu  tej opcji i wskazaniu zaliczki pojawi się poniższe okno:

W tym momencie można rozliczyć fakturę do określonej kwoty lub rozliczyć całą zaliczkę ponad kwotę faktury (zaznaczając checkbox: Rozlicz ponad kwotę faktury (faktura na minus)).

Następnie należy przejść na zakładkę: Proponowane wartość, gdzie widnieje posumowanie wartości i kwota faktury na minus.

Na końcu należy potwierdzić wybór za pomocą przycisku: Zapisz wg proponowanych wartości. Wartości przeniosą się na okno faktury, gdzie powinno się zapisać dokument. W tym momencie zostanie wyświetlone okno potwierdzenia dokumentu:

Po zapisaniu potwierdzenia dokumentu odpowiednia wartość faktury zostanie wyświetlona w dokumentach sprzedaży:

Dodatkowo w module Rozrachunki zostanie wyświetlona odpowiednia należność z kwotą ujemną.

Czy artykuł był pomocny?