W systemie Streamsoft Prestiż wprowadzono możliwość wystawienia jednej faktury zaliczkowej do kilku zamówień od odbiorców. Do tej pory zaliczka mogła być powiązana tylko z jednym zamówieniem.

Ustawienia, Zależności

– Aby włączyć powyższe rozwiązanie należy ustawić parametr z konfiguracji Ustawienia -> Dokumenty -> Edycja dokumentu -> Możliwość wystawienia faktur zaliczkowych w różnych walutach do jednego zamówienia, oraz wiele zaliczek do wielu zamówień na TAK.

Przy wystawianiu faktury zaliczkowej można zaznaczyć które zamówienia będą mieć powiązanie z aktualnie dodawaną zaliczką.

 

  • Nie należy podawać jaka część zaliczki dotyczy danego zamówienia
  • Przy rozliczaniu kilku faktur zaliczkowych na fakturze końcowej system pobiera do rozliczeń faktury zaliczkowe od najstarszych i rozlicza kwotą zaliczki kwotę faktury końcowej do wartości tej faktury lub do wskazanej kwoty gdy włączono opcję w konfiguracji Ustawienia – Dokumenty – Edycja dokumentu – Możliwość rozliczenia faktur zaliczkowych do określonej kwoty.
  • W przypadku gdy z danej zaliczki rozliczono na fakturze końcowej cześć kwoty na kolejnej fakturze końcowej system rozliczy tylko pozostałą kwotę z zaliczki.

Czy artykuł był pomocny?