Na korekcie zaliczki umożliwiono zwiększenie wartości.

(Opcja ta jest dostępna po włączeniu parametru w menu System -> Konfiguracja -> Ustawienia -> Dokumenty -> Edycja dokumentu -> Korygowanie faktury zaliczkowej na plus – TAK).

 

Na korekcie zaliczki istnieje możliwość zmiany stawek VAT.

W pierwszej kolejności należy zmienić stawki VAT na zamówieniu, którego dotyczy zaliczka, aby istniała taka możliwość niezbędna jest zmiana parametru Umożliwić zmianę stawki VAT na dokumentach sprzedaży, zamówień i ofertowych w PLN (menu System -> Konfiguracja -> Ustawienia -> Dokumenty -> Edycja pozycji):

Stawki VAT na zamówieniu można zmienić przechodząc na okno edycji pozycji zamówienia, klikając na przycisk Opcje i wybierając Zmień stawkę VAT.

System do wyliczenia wartości korekty przeliczy kwotę zaliczki wg zmienionych stawek VAT na zamówieniu, a następnie odejmie kwoty wg stawek z faktury zaliczkowej źródłowej.

 

Na korekcie zaliczki walutowej istnieje możliwość zmiany kursu waluty.

(Opcja ta jest dostępna po włączeniu parametru w menu System -> Konfiguracji -> Ustawienia -> Dokumenty -> Edycja dokumentu -> Możliwość wystawienia faktur zaliczkowych w różnych walutach do jednego zamówienia, oraz wiele zaliczek do wielu zamówień – TAK)

Zmianę kursu można wykonać na 2 sposoby:

  • Sposób 1: Przy dodawaniu dokumentu korekty, po wybraniu dokumentu źródłowego w oknie Zaliczka, gdzie podaje się kwotę zwrotu, należy kliknąć przycisk Opcje, a następnie wybrać Korekta kursu i podać nowy kurs.

 

  • Sposób 2: Na powyższym oknie Zaliczka należy wybrać Anuluj i na oknie edycyjnym dokumentu, na zakładce Waluta wybrać opcję Kurs, gdzie powinno się podać nowy kurs.

Czy artykuł był pomocny?