Przepisy i zmiany w programie:
W związku ze zmianami w VAT od 2014 roku, dla dokumentów wystawionych po 01.01.2014 zmodyfikowano sposób traktowania dokumentów uzupełniających faktur do WZ. Zmiana dotyczy Faktur do WZ zarówno PLN jak i walutowych:

  • Dodano parametr Przy sprawdzeniu daty dokumentów WZ od 2014-01-01, analizuj także datę dostawy (menu System -> Konfiguracja -> Ustawienia -> Dokumenty -> Uzupełnienia), który dodatkowo przy porównaniu daty WZ sprawdzi datę dostawy WZ z zakładki Dostawa.
  • Dla dokumentów wystawionych od 2014.01.01 zmodyfikowano sposób traktowania dokumentów uzupełniających faktur do WZ:
    • dla Faktur do WZ w PLN – nie można wystawić faktur do WZ z różnych miesięcy kalendarzowych,
    • dla Faktur do WZ walutowych (nie w PLN) – nie można wystawić faktur do WZ z różnych dni.

Do odblokowania ograniczenia można użyć prawa dla dokumentów sprzedaży w Module Administratora: Prawa\Firmy\DANA_FIRMA\Streamsoft\Handlowo-Magazynowy\Sprzedaż\Od 2014-01-01 sprawdzanie na Fa WZ, czy WZ w obrębie 1 miesiąca (PLN)/w obrębie 1 dnia (walutowe)

Zabranie powyższego prawa spowoduje konieczność ręcznej poprawy kursu walutowego na dokumencie oraz weryfikację wystawianych dokumentów pod kątem poprawności kursu zgodnego z dostawą.

Domyślnie podpowiadany jest kurs zgodny z datą wystawienia Faktury. W przypadku tworzenia dokumentu, który dotyczy innej daty dostawy niż wystawiany dokument należy we własnym zakresie sprawdzić i poprawić kurs walutowy na zakładce Waluta.

Uwaga!
System uniemożliwia stworzenia jednej faktury do kilku dostaw tak, aby pojawiły się na nim przeliczenia według kilku kursów walutowych w zależności od daty dostawy. W takim przypadku proponowanym działaniem jest rozbicie operacji na kilka faktur z podziałem na daty dostawy lub utworzenie w Dokumentach sprzedaży dokumentu Faktura wewnętrzna w walucie. Faktura taka nie może posiadać pozycji towarowych (aby nie powielać rozchodu stanu magazynowego). Dzięki dodatkowemu dokumentowi, Faktura sprzedaży walutowa (krajowa) wchodzi do VAT, natomiast Faktura wewnętrzna z pozycją usługową bądź jednorazową wchodzi do podatku dochodowego. Definicję dokumentu Faktury wewnętrznej można wyłączyć z rozrachunków. Dodatkowo konieczne jest ustawienie odpowiednich dekretów dla obydwu dokumentów.

Czy artykuł był pomocny?