Zarządzanie Produkcją

Szukasz konkretnej informacji o module?

Na stronie możesz też sprawdzić

oraz pobrać podręcznik

A może masz pomysł na nowe rozwiązanie w systemie?

Usprawnij pracę Twoją i innych użytkowników!

Co nowego?

Wersja 9.2.354

Zarządzanie Produkcją 3.0

 • “Zarządzanie produkcją – Harmonogramowanie szczegółowe” przy ręcznym przesuwaniu elementów dodanych do harmonogramowania wprowadzono mechanizm weryfikujący kolejność zleceń względem ich priorytetów. Niewłaściwa kolejność powstaje, gdy element zlecenia o niższym priorytecie przesunięto dalej niż zlecenie o wyższym priorytecie lub element zlecenia o wyższym priorytecie przesunięto wcześniej niż zlecenie o niższym priorytecie. Zmiany takie będą skutkować odpowiednią informacją i pytaniem czy zachować ten ruch. Opcję tę można włączyć za pomocą parametru w konfiguracji “Zarządzanie produkcją 3.0 – Harmonogram szczegółowy – Przy ręcznym przesuwaniu elementów sprawdzaj kolejność zleceń względem ich priorytetów.”, domyślnie jest ona wyłączona.

 

 • “Zarządzanie produkcją – Harmonogramowanie szczegółowe”- ręczne przesuwanie elementów dodanych do harmonogramowania usprawniono o mechanizm weryfikujący przekroczenie terminów wynikających
  z zamówień. Elementy graficzne zlecenia, które przekroczyło termin będą oznaczone ikoną pomarańczowego wykrzyknika oraz pojawi się dodatkowa informacja z opisem terminu jaki został przekroczony.

 

 • Zarządzanie produkcją – Harmonogramowanie szczegółowe” zmieniono interfejs z zamiarem zwiększenia ergonomii i przejrzystości. Opcja ta aktualnie startuje od wykresu na którym widać aktualny stan produkcji i jeszcze przed wygenerowaniem nowych harmonogramów pełni funkcję kontrolną oraz jest w trybie “Harmonogram produkcji”. Po prawej stronie znajduje się lista wybranych zleceń do harmonogramowania, która ma charakter przybornika. Zlecenia do przybornika można dodawać na kilka sposobów: ze słownika, nowe zlecenia z zadanego zakresu czasu (takie, które nie były jeszcze harmonogramowane), poprzez podwójne kliknięcie na element na wykresie lub z menu podręcznego na elemencie wykresu.
 • Opcja “Harmonogramuj” dostępna w przyborniku została przeniesiona do okna parametrów harmonogramowania, którego funkcjonalność pozostała bez zmian.

 

 

 • Po wygenerowaniu harmonogramu wykres przechodzi w tryb “Symulacja harmonogramu produkcji” i można wówczas zapisać harmonogram lub go anulować (o ile harmonogram jest poprawny dla zadanych parametrów). Zapisanie lub anulowanie harmonogramu nie skutkuje zamknięciem wykresu jak dotychczas, a jedynie odświeżeniem danych i przejściem w tryb “Harmonogram produkcji”. Po tych czynnościach zawartość przybornika nie jest usuwana (pozostają wybrane wcześniej zlecenia). Zamknięcie całego okna harmonogramowania czyści przybornik wybranych zleceń.
 • Dodano także opcję przypięcia operacji do zasobu – oznacza możliwość chwycenia dowolnego elementu operacji, przesunięcia go na inny zasób, a następnie przypięcia. Jeśli był to zasób typu kompetencji to przy harmonogramowaniu z grupy zasobów pasujących do kompetencji będzie wybierany zawsze wybrany konkretny zasób. Istotne zmiany dotyczą też dwóch innych okien z wykresami stanu produkcji.
  W przypadku posiadania harmonogramowania szczegółowego wyłączono dostęp do opcji “Sterowanie zasobami”, natomiast okno “Wykres Gantta” pełni funkcję kontrolno-analityczną i nie można na nim sterować zleceniami.
 • TPP – Technologie – Dodano import dokumentacji do technologii i operacji technologicznych. Pliki są importowane z wybranego katalogu na dysku. Jeśli nazwa pliku (bez rozszerzenia) jest taka sama jak indeks kartoteki w technologii to plik zostaje dodany do dokumentacji technologii, w przypadku gdy nazwa pliku jest taka jak indeks surowca w operacji, to plik zostaje dołączony do dokumentacji operacji technologicznej. Po wywołaniu opcji importu należy wskazać lokalizację, gdzie zaimportowane pliki zostaną umieszczone w automatycznie utworzonym katalogu o nazwie old.

 • Dla panelu kontroli jakości w widoku tabelarycznym pomiarów parametrów, dodano kolumny “Min.” oraz “Max.”. Ich widoczność jest uzależniona od opcji “Pokazuj zakres min max” w definicji parametru.

 

 • Dla panelu kontroli jakości w widoku graficznym pomiarów parametrów dodano obsługę wyboru wartości ze zbioru (o ile jest on zdefiniowany dla parametru).

Zgłoszone Pomysły

Sort topics by votes

Zgłoś pomysł!

Zaloguj się, żeby zgłosić pomysł.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.