Kreator technologii to narzędzie w znaczny sposób ułatwiające tworzenie kompletnej technologii na produkt lub półprodukt. Kreator dostępny jest w module Zarządzanie produkcją -> TPP -> Technologie. Opcja dostępna jest jako ikona na oknie oraz w menu pod prawym przyciskiem myszki.

Po uruchomieniu kreatora system poprosi o wybranie indeksu, dla którego tworzymy technologię.

W kolejnym oknie dodajemy operacje ze słownika i układamy je w odpowiedniej kolejności.

Po ustaleniu odpowiedniej kolejności operacji należy uruchomić generowanie technologii i podać jej parametry.

Okno parametrów kreatora technologii umożliwia:

  • Po zaznaczeniu parametru „Powiązać operacje technologiczne” w wygenerowanej technologii dodane zostanie powiązanie pomiędzy operacjami wg podanej kolejności.
  • Parametr „Technologia na” określa czy na ostatniej operacji technologii powstanie produkt lub półprodukt.
  • Do operacji może zostać dodany indeks pośredni na oknie surowców jako „Półprodukt z operacji poprzedzającej” i na oknie produktów jako „Półprodukt”. Indeks ten może być tożsamy z indeksem, dla którego tworzona jest technologia. System może również automatycznie wygenerować indeksy pośrednie dla poszczególnych operacji.
  • Magazyn pośredni może być pobrany z definicji wydziału produkcyjnego lub z definicji operacji (Słowniki –> Operacje -> Zakładka 11 Magazyny domyślne).
  • Indeks pośredni może być generowany automatycznie na podstawie kartoteki głównej dla technologii lub wg procedury definiowanej.

Czy artykuł był pomocny?