Parametr rozchoduj tylko zaplanowane dostawy znajduje się w module Zarządzanie produkcją -> Słowniki -> Definicje meldunków.

Parametr znajduje się również na definicji składnika listy surowców na operacji technologicznej lub produkcyjnej.

 

W konfiguracji system należy określić czy uwzględniany ma być parametr z surowca czy z definicji meldunku. Odpowiada za to parametr “Ustawienia – Zarządzanie produkcją 3.0 – Meldunki – “Rozchoduj tylko zaplanowane dostawy” bierz z surowca a nie z definicji meldunku”.

Po zaznaczeniu tego parametru, zużycie materiału nastąpi dopiero po przesunięciu materiału dokumentem MM pod zlecenie produkcyjne. Przesunięcie generuje plan rozchodu dostaw dla zlecenia produkcyjnego. Plan umożliwia rozliczenie materiału podczas raportowania produkcji. Brak przesunięcia, skutkował będzie brakiem możliwości rozliczenia meldunku produkcyjnego, nawet przy stanach magazynowych pokrywających zapotrzebowanie materiałowe. Jeżeli materiał/półprodukt będzie zamawiany, to do prawidłowego działania systemu przy tym ustawieniu, niezbędne jest ustawienie magazynu produkcji w toku w definicji wydziału produkcyjnego lub definicji meldunku zwrotnego.

Czy artykuł był pomocny?