Informacje ogólne

Lista materiałowa BOM (ang. bill of material) jest to wykaz składników (materiałów) potrzebnych do wytworzenia produktu, półproduktu, komponentu, detalu, itp.

BOM jest strukturą drzewiastą, inaczej mówiąc hierarchiczną. Oznacza to, że składnik BOM może mieć elementy składowe, które są z nim połączone relacją nadrzędny – podrzędny.

BOM jest osobnym słownikiem w systemie. Znajduje się w module Zarządzanie produkcją -> TPP -> Listy materiałowe – BOM. Umożliwia tworzenie różnych wzorcowych list materiałowych, które mogą zostać użyte bezpośrednio w zleceniach produkcyjnych bez technologii lub do szybszego definiowania technologii.

 

BOM może być powiązany z kartotekami, ale nie jest to wymagane. Powiązanie BOM-u z kartotekami służy tylko do tego, żeby łatwej przeszukiwać lub filtrować słownik BOM-ów. BOM może być powiązany tylko z jedną kartoteką albo dotyczyć wielu kartotek (uniwersalny BOM).

Wyróżniamy dwa rodzaje powiązania BOM z kartotekami:

  • Główny – jedna kartoteka może mieć tylko jeden główny BOM,
  • Alternatywny – jedna kartoteka może być powiązana z wieloma alternatywnymi listami materiałowymi.

 

Edycja BOM

Struktura materiałów
Listę tworzymy przy pomocy opcji: Dodaj równorzędny (F3) – utworzenie elementu równorzędnego do wskazanego kursorem

  • Dodaj podrzędny (Ctrl+F3) – utworzenie elementu podrzędnego do wskazanego kursorem
  • Dodaj zamiennik (Shift+F3) – utworzenie elementu podrzędnego z parametrem rodzaju materiału Zamiennik do wskazanego kursorem.

Czy artykuł był pomocny?