Parametr „Obsługa magazynu produkcji w toku” dostępny jest w module Zarządzanie produkcją -> Słownik -> Definicje meldunków.

Za pomocą tego parametru można wymusić wystawienie dokumentów RW lub PW dla meldunku na magazynie wskazanym na definicji meldunku lud definicji wydziału produkcyjnego jako magazyn produkcji w toku niezależnie od magazynu widniejącego na danym składniku operacji produkcyjnej w .

Dostępne ustawiania dla tego parametru to:

  • Brak – przy tak ustawionym parametrze obsługa magazynu produkcji w toku jest wyłączona. Dokumenty RW i PW podczas rejestracji meldunków zwrotnych wystawiane będą na magazynach określonych w definicjach składników operacji produkcyjnej.
  • Tak – przy tak ustawionym parametrze obsługa magazynu produkcji w toku jest włączona. Podczas rejestracji meldunków zwrotnych dokumenty RW i PW wystawiane będą domyślnie na magazynie wybranym w definicji meldunku lub w definicji wydziału produkcyjnego w parametrze „Magazyn produkcji w toku”. Ustawienie dotyczy zarówno surowców jak i produktów operacji.
  • Tylko surowce – przy tak ustawionym parametrze obsługa magazynu produkcji w toku jest włączona tylko dla tych składników listy surowcowej w operacji produkcyjnej. Tylko dla tych składników dokumenty RW podczas rejestracji meldunków zwrotnych, wystawiane będą domyślnie na magazynie wybranym w definicji meldunku lub w definicji wydziału produkcyjnego w parametrze „Magazyn produkcji w toku”.
  • Tylko surowce zamawiane – przy tak ustawionym parametrze obsługa magazynu produkcji w toku jest włączona tylko dla tych składników listy surowcowej w operacji produkcyjnej, które w swojej definicji parametr „Rodzaj realizacji” ustawiony mają na „Zamawiaj”. Tylko dla tych składników dokumenty RW podczas rejestracji meldunków zwrotnych, wystawiane będą domyślnie na magazynie wybranym w definicji meldunku lub w definicji wydziału produkcyjnego w parametrze „Magazyn produkcji w toku”. Pozostałe składniki rozliczane będą zgodnie z ich definicjami.

Dla tych składników listy surowcowej, które w swojej definicji parametr „Rodzaj realizacji” ustawiony mają na „Zamawiaj” wystawiany jest dokument zamówienia wewnętrznego. Parametr „Obsługa magazynu produkcji w toku” nie ma jednak wpływu na magazyn, na którym wystawione zostanie zamówienie. Dokument zamówienia zostanie wystawiony na magazynie wskazanym na definicji surowca na operacji produkcyjnej.

Dzięki temu zamówienie może zostać wystawione na magazynie zasilającym np. magazynie surowców. Takie zamówienie może następnie zostać zrealizowane dokumentem MM na magazyn produkcji w toku gdzie zostanie wystawiony dokument RW wg opisanego wyżej parametru.

Czy artykuł był pomocny?