Kadry i Płace

  • Na oknie danych listy płac umożliwiono wprowadzenie daty powstania dokumentu płacowego księgowego zapłaty za ZUS. Zakres dat to miesiąc następny od daty wypłaty. Program podpowiada datę zgodnie z osobowością:
    • do 15. dnia następnego miesiąca – płatnicy posiadający osobowość prawną,
    • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
    • 20. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy składek