Moduł Kadry i Płace

 • Wprowadzono usprawnienia w zakresie obsługi, rozliczeń pracowników z niepełnosprawnością, generowania zestawień oraz wykonywania sprawozdań dla PFRON. Udostępniono między innymi:
  • nowy parametr w konfiguracji: Ustawienia – Obsługa – Dane o niepełnosprawności pobieraj
  • nowe pola w danych kadrowych na zakładce Niepełnosprawność informujące o okresie obowiązywania orzeczenia, jego stopniu i typie
  • w słowniku schorzeń dodano nowe pola informujące o rodzaju schorzenia
  • udoskonalono zestawienie Wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych
  • nowe formularze: Informacja półroczna INF-W, Informacja miesięczna INF-1
  • nowe stałe płacowe oraz składniki płacowe do rozliczania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

  Pełen opis funkcjonalności jest dostępny w poniższym linku: https://portalklienta.streamsoft.pl/faq/zmiany-w-zatrudnianiu-osob-niepelnosprawnych-w-systemach-streamsoft/