Wspólne

Zmiana działania okna alertów wyświetlanych w programie.

Od tej pory wyświetlany w programie alert nie będzie deaktywował aktualnie wybranego pola, co mogło spowodować zakłócanie pracy użytkownika. Okno alertu nadal będzie wyświetlane do momentu jego ręcznego wyłączenia przez użytkownika.