Moduł DMS

Zmiany w mechanizmie akceptacji

Ujednolicono działanie dwukliku na oknach w widoku tabeli prostej i zaawansowanej. Po wprowadzonych zmianach w obu trybach widoku dwuklik będzie działał jako opcja „Akceptuj (CTRL+A)”, bez względu na ustawienie parametru w konfiguracji systemu “Ustawienia – Obsługa – Funkcja podwójnego kliknięcia na tabelach”.